top of page

Nu utbildar sig allt fler till specialistundersköterskorDet råder stor brist på specialistundersköterskor i norra Sveriges inland. Men nu har den första årskullen utbildat sig inom yrket med deltagare från Lycksele, Åsele, Haparanda, Dorotea, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. Och allt fler följer efter. – Det här är en fantastisk bra satsning för en bransch som annars sliter hårt med att hitta utbildad personal, säger Lotta Åman, en av deltagarna från Arvidsjaur. Att det råder kompetensbrist inom vårdyrket är ingen hemlighet. Något som det rapporterats flitigt om. En situation som kan öka riskerna för vårdtagare i form av vårdskador, men som också leder till vårdköer och försämrad service för dig som vårdtagare. Samtidigt är situationen påfrestande för vårdpersonal och allt fler regioner larmar nu om massiva uppsägningar bland personalen. Finns hopp Men det finns ljus i mörkret. I norra Sveriges inland erbjuds nu undersköterskor att vidareutbilda sig till specialistundersköterska mot multisjuka äldre. En kompetens det råder stor brist på, visar en färsk undersökning av kommunalförbundet Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund, som kartlagt kompetensbehovet i offentlig sektor i norra Sverige. Till hösten påbörjar 20-talet undersköterskor från Norrlands inland utbildningen och under förra året satte sig lika många i skolbänken. Dessutom har nu den första kullen, som påbörjade sin utbildning under hösten 2020, tagit examen – med deltagare från ­Lycksele, Åsele, Haparanda, Dorotea, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. Ett historiskt steg. – Det finns ett kunskapsglapp hos oss som jobbar inom vården och den här utbildningen har varit oerhört bra. Jag har fått en större förståelse för hur jag ska ta emot och behandla någon som är multisjuk, då det gäller att ta i beaktande hela sjukdomsbilden, säger Lotta Åman, som arbetar som undersköterska vid hälsocentralen i Arvidsjaur. – Annars finns en benägenhet att bara titta på den sjukdom som patienten söker för. Men för en som är multisjuk krävs ett större perspektiv och mer kunskap från personalen. En och samma person kan till exempel ha diabetes, kol och hjärtsvikt och då behöver du veta hur du ska göra beroende på situation. Nu är jag den första från Arvidsjaur som gått den här, men fler är på gång. Ensam är inte stark Att utbildningen finns i norra Sverige beror på ett samarbete mellan Akademi Norrs tretton medlemskommuner och utbildningsaktören Medlearn. Inlandskommunerna har gått samman och sökt utbildningen. – Var och en kommun för sig har svårt att locka till sig sådana här utbildningar, men när vi går ihop kan vi söka och genomföra dem och specialanpassa utbildningen för de behovs som finns lokalt, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr. Allt viktigare Birgitta Gustafsson. Medlearn, är utbildningsledare. Hon förklarar att det finns få möjligheter för vårdpersonal att vidareutbilda sig och att den här utbildningen är viktig nu - men att den också kommer att få ännu större betydelse framgent. – Behovet fortsätter att öka hela tiden. Vi har en växande befolkning med allt fler äldre, och därmed allt fler multisjuka. Men det saknas kompetens. Samtidigt är det en möjlighet för undersköterskor att göra karriär. – De flesta av de som går utbildningen har redan arbetat i 20 till 30 år och det här är enda vägen till att göra karriär för dem. För mer information: Martin Bergvall, verksamhetschef, Akademi Norr. Tel: 070-600 33 32 Mejl: martin.bergvall@akademinorr.se

Comments


bottom of page