top of page

Ny satsning: fler lärarstudenter till Västernorrlands glesbygdNu jobbar Lärarhögskolan i Umeå, tillsammans med Västernorrlands glesbygdskommuner mot ökad samverkan. 
Målet är att fler studenter ska genomföra sin VFU i Sollefteå, Kramfors och Härnösand till hösten.
– Det här är ett samarbete som är rätt i tiden, säger Kenneth Svanemar Näslund, VFU-samordnare i Härnösand.

I april besökte representanter från Lärarhögskolan i Umeå och kommunalförbundet Akademi Norr skolor i Sollefteå, Kramfors och Härnösand för att främja ökad samverkan kring VFU. Catarina Rudälv, som bland annat är programansvarig för Ämneslärarprogrammet vid Lärarhögskolan i Umeå, kan inte minnas att en liknande turné ägt rum tidigare, men att den varit väldigt uppskattad.

– Vi har träffat så mycket trevliga och engagerade personer. Ordförande för nämnder, skolchefer, rektorer, VFU-samordnare, SYVar, möjliga handledare, elever och så vidare. 

Catarina Rudälv berättar vidare att de personer som de mött under turnén har visat ett stort intresse för de olika lärarutbildningarna som finns och den verksamhetsförlagda utbildningen.


Petra Westling, som bland annat ansvarar för övningsskoleverksamheten vid Lärarhögskolan i Umeå, var också med och besökte kommunerna. Att resa runt och besöka skolor beskriver hon som givande.

– Det var väldigt berikande. Jag upplevde att de, precis som vi vill samverka mer än vad vi gjort tidigare vilket känns jättepositivt.


Besöken har uppskattats av kommunerna. Så här säger Kenneth Svanemar Näslund, VFU-samordnare i Härnösand om Lärarhögskolans visit. 

– Jag tycker att det var ett fruktsamt möte. Att man får träffas, sitta ned och diskutera vid samma bord gör att man kan bygga broar på ett annat sätt. 


Målsättningen med den nya samverkan är att Lärarhögskolan ska skicka studenter till kommunerna Kramfors, Sollefteå och Härnösand regelbundet med start från hösten 2024. 


Catarina Rudälv ser turnén som ett startskott på ett fortsatt långt samarbete. 

– Vi känner oss trygga med att skicka lärarstudenter till dessa kommuner eftersom vi vet att det finns kompetenta handledare som tar emot. Att vi får till denna samverkan känns jätteroligt. 

Kenneth Svanemar Näslund ser också fram emot det påbörjade arbetet och vad det kan innebära för framtiden. 

– Vi hoppas att vi kommer kunna säkra kompetensförsörjningen och att kommunen får växa i antalet invånare. Umeå universitet gör ett bra jobb och studenterna som är därifrån håller hög kvalitet. 


Möjliga svårigheter

Under träffarna diskuterades bland annat de praktiska utmaningarna som skolorna står inför. För Härnösands kommun kan ett sådant problem handla om schemakrockar. 

Om universitetet vill skicka en lärarstudent till oss som studerar naturorienterande ämnen på höstterminen, och vi har schemalagt samhällsorienterade ämnen under den perioden, blir inte den praktiken särskilt givande för studenten, säger Kenneth Svanemar Näslund.

Vidare berättar han att sådana problem får sin lösning genom god kommunikation och planering mellan parterna.

De resonerade även kring hur kommunerna kan välkomna lärarstudenterna på bästa sätt. Exempelvis kommer studenterna som gör sin VFU i Härnösand att erbjudas kontakter för att enkelt hitta boende.


Konflikthantering i VR-studio - ett nytt sätt att lära

Som lärare möter man många olika sorters konflikter i arbetet. Det kan vara elever som är osams eller föräldrar som är upprörda. I Härnösand är målsättningen att lärarstudenterna ska få prova på konflikthantering i en VR-studio, något som representanterna från Lärarhögskolan också fick testa. 

– Det kändes verkligt och den avatar man mötte reagerar olika beroende på hur man löser situationen. Jag tror att det kan vara jätteroligt för studenterna att prova på. Det blir ett annorlunda och roligt sätt att testa det man lärt sig på ett praktiskt sätt, äger Eva Tjernström, utbildningssamordnare vid Lärarhögskolan i Umeå.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page