Det här händer i projektet


Under oktober och november kommer projektledaren träffa medarbetare i äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning för att få större förståelse över vilka digitala verktyg som personalen önskar utbildning i.


Projektledaren kommer under hösten träffa undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, sjuksköterskor och paramedicinsk personal i samtalsgrupper för att ta reda på vilka digitala verktyg de använder i sitt jobb som de tycker är svåra eller krångliga att använda. Kartläggningen kommer belysa personalens behov och kommer vägleda innehållet i utbildningarna som kommer tas fram för medarbetarna.


Under hösten ombeds chefer i deltagande kommuner att svara på en digital enkät. Enkäten är ett verktyg för att kartlägga chefernas behov i arbetet med att tillvarata personalens digitala kompetens.

©2020 by Akademi Norr.