Sök

Det här händer i projektetFler stärker sin digitala kompetens inom vård och omsorg

I projektet Välfärdsteknologi i omsorgen fortsätter omsorgspersonal att stärka sin digitala kompetens. Under perioden maj – oktober 2021 har ca 198 medarbetare från bland annat Malå, Åsele, Strömsund och Sollefteå deltagit i projektets utbildningar. De flesta som gjort utbildningarna hittills är undersköterskor, vårdbiträden och boendestödjare.


Utbildningarna har bidragit till större kunskap i vad digitalisering inom vård och omsorg innebär samt till grundläggande datakompetens vilket gör det lättare att använda sig av Outlook, Teams och Word. Läs mer om utbildningarna här.


På gång med fler utbildningar

Just nu arbetar projektledningen med en utbildning i Nära vård som innefattar personcentrerad vård.


Projektledningen arbetar kontinuerligt med att ta fram utbildningar för omsorgspersonalen i kommunerna. Samtliga utbildningar finns tillgängliga på lärplattformen till december 2022.