Det här händer i projektetProjektet har från och med januari 2021 påbörjat arbetet med digitalisering av utbildningar.


Två utbildningar håller på att tas fram för omsorgspersonalen

I projektet är arbetet i full gång med att ta fram två webbaserade utbildningar till omsorgspersonalen. Det gäller en grundläggande utbildning i datoranvändning och en grundläggande utbildning i dokumentationssystemen.


Mycket av omsorgspersonalens arbete sker med stöd av datorer. Det gäller framförallt dokumentationen, lägga in och se över sitt schema och få information från chef och verksamhet via mejl. På grund av pandemin har också många verksamheter gått över till att ha digitala arbetsplatsträffar vilket ökat användningen av digitala möten. En grundläggande kompetens i användningen av datorer och de digitala system som personalen använder vardagligt är därför av särskild vikt för att utföra sitt arbete.


För att säkerställa utbildningarnas relevans för personalen och verksamheterna samlar projektledaren in synpunkter från chefer, systemförvaltare, IT-samordnare, verksamhetsutvecklare och personal med särskild kompetens i de digitala verktygen. Dessa personer stöttar projektledningen i framtagningen av utbildningarna och tydliggör vilka delar utbildningarna behöver innehålla.


Utbildningarna planeras finnas tillgängliga för personalen i april 2021 via en digital utbildningsplattform.