Sök

Det här händer i projektetEn händelserik vår i projektet


Arbetet med att stärka omsorgspersonalens digitala kompetens är i full gång och nu är samtliga kommuner som deltar i projektet med! Sedan projektets lärplattform lanserades förra året har nu 760 medarbetare utbildats. Flest medarbetare har gjort utbildningen Digitalisering inom vård och omsorg (från projektet Digga Halland) följt av Social dokumentation. Läs mer om utbildningarna här.


Många medarbetare har genomfört utbildningarna på egen hand men för de som behövt lite extra stöd har projektledaren anordnat workshops i kommuner där det efterfrågats. Under workshopen har deltagarna fått stöd i att skapa en användare och komma i gång med utbildningarna. Detta har varit väldigt uppskattat bland deltagarna. Projektledaren planerar för fler workshops med medarbetare under hösten.


Ny utbildning och uppdaterad lärplattform

I augusti kommer utbildningen Nära vård läggas upp på lärplattformen. Utbildningen berör personcentrerad vård och innehåller många verksamhetsnära exempel samt frågor för medarbetare att reflektera kring. Utbildningen är framtagen med hjälp av Region Västerbotten och Åsele kommun.


Under sommaren uppdateras lärplattformen och är därmed inte tillgänglig för medarbetare. Lärplattformen öppnar igen i augusti – då med uppdaterad layout för att göra det enklare för medarbetare att använda.