top of page

Så ska det bli ännu fler utbildningsmöjligheter
Från reaktiv till proaktiv. När Akademi Norr gjorde en nystart för tre år sedan var målet att ta saken i egna händer och skapa fler utbildningsmöjligheter i norra Norrlands inland.

Det arbetet har gett frukt och nu fortsätter satsningen i dubbel fart de två nästkommande åren.

Så här ska kommunerna bli ännu starkare.


Bara för någon vecka sedan beviljades 5 av totalt 14 yrkeshögskoleansökningar i Norrbotten och Västerbotten, initierade av de 12 kommunerna i Akademi Norr tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå. En mycket stor framgång. Inte minst om en jämförelse görs med antalet ansökningar och beviljade ansökningar historiskt. En förklaring är kommunalförbundets nya sätt att arbeta på.

– En framgångsfaktor har varit att äga våra problem och arbeta med lösningar istället för att stå och titta på. Istället för att hoppas att utbildningsaktörer vill förlägga utbildningar i norra Norrlands inland har vi nu sett till att det har skett. Jag tror att en viktig del i detta har varit vår inställning att vi ska göra detta, inte att vi ska försöka, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr.


Viktigt för framtiden

YH-aktörer behöver bland annat gedigna underlag för att kunna ta beslut om var de ska placera och tillgängliggöra sina kurser och program. Det kan handla om alltifrån hur många boende som finns inom ett geografiskt område till vilken typ av arbetskraft näringslivet har behov av och hur många praktikplatser som finns tillgängliga. Därför har Akademi Norr närmat sig utbildningsaktörerna, hjälpt dem med underlag och samverkat på ett djupare plan än tidigare.

– Det är win win för alla. För kommunerna, utbildningsaktörerna, företagen och invånarna. Att vi höjer kompetensen är avgörande för framtiden. Vår region har varit en alldeles för dold plats på kartan i många år. Även om det fortfarande är så till stor del har vi sett till att kunskapen om våra kommuner och dess kompetensbehov ökat mycket.


Framgångsrik arbetsmetod

Till exempel har Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå genomfört en kartläggning av näringslivets och kommunernas behov av arbetskraft. Något som inte minst hjälpt YH-aktörerna att skapa utbildningar utifrån aktuella behov på arbetsmarknaden.

– De har inte haft tillräckligt med underlag tidigare. Men när de nu fått det, ser vi att det gett resultat. De utbildningar som nu är beviljade är ett facit på att det sätt vi arbetat på är framgångsrikt, säger Sara Kandel, utbildningssamordnare, Akademi Norr. Men det är inte bara fler utbildningar som tillkommit efter det proaktiva arbetet. En annan framgång är till exempel den digitala utbildningsmässa som skapats i form av samverkan mellan Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund, universitet, högskolor och YH-aktörer, med 55 000 unika besökare. Eller det beslut som samverkan drivit fram som nu ger sjuksköterskestudenter subventionerat eller gratis boende när de genomför sin praktik i inlandet.


Finns mycket mer att göra

Även om framgångarna inte låtit vänta på sig finns det dock mycket kvar att göra. Under 21 till 22 februari samlas utbildningsaktörer inom YH och kommuner från Västerbotten och Norrbotten för att diskutera den fortsatta resan.

– Vi har nu visat att sättet att arbeta på och samverka har gett frukt och resultat. Men det här är bara en början, säger Sara Kandel.

Hon berättar bland annat att den kompetenskartläggning som genomförts och som gett utbildningsaktörer underlag att ta beslut ifrån om utbildningar i inlandet. Den har finansierats i form av projektpengar.

– Om vi ska fortsätta med gemensamma kartläggningar så behöver det arbetet utvecklas. Vi behöver bli ännu bättre på att samverka och styra upp hur vi fortsätter att arbeta med det vi vet fungerar. Det gäller allt frågor kring hur vi ska organisera oss.


”Behöver bli världsmästare”

Vidare tycker hon inte att den kompetenskartläggning som genomfördes var helt komplett.

– Det var första gången vi gjorde den och naturligtvis finns det saker att förbättra och skruva på. Vi har egentligen bara testat det här och sett att det är bra. Men det går att finjustera väldigt mycket mer.

Martin Bergvall är inne på samma spår. Samverkan har varit nyckeln bakom framgångarna. När flera kommuner gått ihop och sökt utbildningar i samarbete med utbildningsaktörerna har det gett resultat. Men samverkan går inte att ta för givet.

– Vi kan alltid bli bättre – och framför allt måste vi bli världsmästare på att samverka om vi ska få till utmaningen med kompetensförsörjning. Vi får inte snacka så mycket om hur vi ska göra – vi måste göra.

Men enligt Martin Bergvall är framtiden nu betydligt ljusare och han ser mycket fram emot de kommande två åren, där medlemskommunerna nu redan bestämt sig för att växla upp arbetet till dubbel fart.

– Det viktigaste för oss nu är att tillsammans bygga kapacitet för kompetensförsörjning i vår region. Den kapaciteten kommer av att samverka med näringslivet, kommunerna och utbildningsaktörerna.
Comments


bottom of page