top of page

Så har Akademi Norr blivit en förebild i SverigeFör fyra år sedan inledde Akademi Norr en kraftsamling för att skapa fler utbildningsplatser och höja kompetensen i Norrland. Nu skördar den unika satsningen framgångar och har blivit en förebild i andra delar av landet.


Utbildningssatsningen startades 2019 av Akademi Norr, ett kommunalförbund som funnits sedan 2000 och består av tolv inlandskommuner i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Förbundet bestämde sig för att arbeta för att höja utbildningsnivån och bidra till att lösa näringslivets stora behov av kompetens.


Arbetet bär frukt

I dag är intresset för Akademi Norr stort. Flera kommuner och myndigheter i Sverige är nyfikna på kommunalförbundets arbetssätt, som gjort succé under de senaste åren.

– Vi har fått en hel del frågor från andra regioner som vill veta mer om hur vi jobbar, till exempel när det gäller hur vi lockar till oss nya yrkeshögskoleutbildningar, hur vi arbetar med kartläggningar, hur vi klustrar kompetensbehov och samverkar med universitet, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr, och fortsätter:

– Det har inte gått många år men det har hänt otroligt mycket. När små kommuner slår sig samman och bestämmer sig för att uträtta saker kan det gå snabbt. Det finns en fantastisk styrka i att vara flera som delar vision och viljan att jobba framåt. Vi ser redan ett resultat av detta arbete och att det vi gör bär frukt.


Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr
Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr
"Vi har helt enkelt tagit ett större ansvar för att aktivt säkra kompetensförsörjningen. En nyckel har varit att inte bara prata utan att göra."

Stort intresse

Under de senaste åren har Akademi Norr bland andra skapat ett ökat intresse från utbildningsaktörer. Bland annat för att kommunalförbundet fått flera nya YH-utbildningar, genomfört ett par kompetenskartläggningar varav en genomfördes i 29 kommuner i Norrbotten och Västerbotten, tagit fram en digital utbildningsplattform som används för utbildning av cirka 1 000 personer anställda inom vård och omsorg, startat en digital utbildningssajt som passerat 100 000 besökare och satsat på gratis boende för sjuksköterskestudenter som gör sin praktik i någon av medlemskommunerna. Det sistnämnda är mycket uppskattat av både kommuner och studenter.

– Det vi jobbat mycket med är att titta på kommunerna och företagen för att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas för att klara näringslivets behov av arbetskraft. Detta har vi bland annat använt oss av för att arbeta med hela processen från behov till utbildningar. Vi har helt enkelt tagit ett större ansvar för att aktivt säkra kompetensförsörjningen. En nyckel har varit att inte bara prata utan att göra, säger Martin Bergvall.


"Då går det att lyckas"

Ulf Hedestig, universitetslektor vid Umeå universitet
Ulf Hedestig, universitetslektor vid Umeå universitet

Insatserna från Akademi Norr har på ett tydligt sätt påverkat utbildningsmöjligheterna i stora delar av Norrlands inland. Ulf Hedestig, universitetslektor vid institutionen för informatik vid Umeå universitet, tycker att kommunalförbundet ligger i framkant. Han betonar att det är svårt att få nya utbildningar till små inlandskommuner utan den typ av samordning som Akademi Norr står för.

– Du kan inte komma till ett universitet med 38 000 studenter och säga att du vill ha en utbildning till Bjurholm med två personer som är intresserade. Det är inte tillräckligt attraktivt för en utbildningsanordnare. Men om det är tolv kommuner som tillsammans har 150 potentiella studenter som skulle vilja läsa till exempel en sjuksköterskeutbildning så har man helt andra möjligheter att lyckas, säger han.


Universitetslektorn pekar ut Akademi Norrs egna initiativ och kartläggningar som viktiga framgångsfaktorer. Han tycker bland annat att kommunalförbundet förenklar processen när nya utbildningar ska skapas – med allt från kartläggningar till att söka utbildningar till att underlätta för studenter att göra praktik.

– En stor del i Akademi Norrs framgång är deras stora nätverk och förmågan att koppla samman näringslivets behov med olika utbildningsinsatser.


RISE valde även att lyfta Akademi Norrs innovativa arbetssätt kring kompetensförsörjning senast under förra veckan. RISE (Research Institutes of Sweden) belyser aktuella frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och livslångt lärande med tjänsten Spaningen.se.


Akademi Norrs sätt att arbeta har gett ringar på vattnet:

  • Flera kommuner, konsulter och regioner har kontaktat Akademi Norr för att ta del av hur de arbetar med yrkeshögskola, kompetenskartläggningar och samverkan med universitet och VFU.

  • Bland annat tycker andra att den gemensamma samverkan som Akademi Norr har med 17 kommuner är extra intressant att veta mer om.

  • Till exempel blev Akademi Norr tidigare i år inbjudna att föreläsa för Utbildningsdepartementet, tillsammans med 80-talet generaldirektörer och chefer för yrkesutbildning från EU- och kandidatländer.

Commenti


bottom of page