top of page

Så ska fler få utbildningsmöjligheter på distans i inlandetNu påbörjar Akademi Norr en kartläggning över vilka behov av kompetens som kommer att behövas i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Tillsammans med 26 andra kommuner är Kramfors med i satsningen. Genom att jobba smart tillsammans ökar förutsättningarna till att faktiskt få fler beviljade distansutbildningar till Norrland.

– Det är viktigt att vi jobbar för att utbildningsmöjligheter som motsvarar kommande arbetsmarknadsbehov finns tillgängliga så snart som möjligt, eftersom det tar några år innan man får färdiga kompetenser, säger Sara Kandel, utbildningssamordnare på Akademi Norr.


Sara Kandel kommer närmast från Boliden Rönnskär där hon har varit utbildningssamordnare för cirka 1000 medarbetare både på kollektivsidan och tjänstemannasidan. Hon har innan dess själv gått YH-utbildningen Digital Strateg och tidigare jobbat som chef inom handeln i 15 år.

– I det här projektet ska jag ansvara för samordningen av den data som vi kommer att samla in från kommuner och näringsliv via en enkät. Vi vill veta vilken bedömning man gör kring behovet av kompetens det närmaste åren. Och om man har behov av att anställa, och om man har möjlighet att ta emot praktikanter från Yrkeshögskola på så kallad LIA (Lärande i arbete).


Den data som samlas in ska sedan sammanställas för att få en överblick över regionens samlade behov av kompetens med fokus på Yrkeshögskoleutbildning.

– Det här är ett nytt arbetssätt där vi skapar en standardiserad metod för

insamling av data som förenklar och som på ett kostnadseffektivt sätt ger kommunerna en samlad bild över vilket kompetensbehov man har. I och med att vi får in data från 24 olika kommuner i Norr- och Västerbotten har vi möjlighet att klustra olika arbetsmarknadsbehov.


Ökar förutsättningarna för fler beviljade distansutbildningar

Fördelen med att slå ihop behoven från flera kommuner är att det sedan blir enklare att skapa underlag för att göra riktigt bra och starka YH-ansökningar med säkerställda kompetensbehov som bas.

– Det kommer att öka förutsättningarna till att faktiskt få fler beviljade distansutbildningar till Norrland. Arbetet med att ansöka om YH-utbildningar är en svår process som bygger på att man har ett validerat och stort dataunderlag på säkerställda arbetsmarknadsbehov, och den sortens data är mycket svår att få ihop i en liten kommun.


I små kommuner sitter det ofta en person som ensam ansvarar för hela kommunens utbildningssatsningar och då är inte YH-ansökningar något som man alldeles enkelt initierar. – Vi på Akademi Norr ser oss själva som ett operativt hjälpmedel i den processen, vi är dragloket som kan dra med mindre kommuner i samarbete med större kommuner som redan har organisation och kunskap kring YH.


Fakta om projektet: Samverkansprojektet Koordinerad Kraftsamling YH är en kompetenskartläggning som ska bedrivas under hösten 2021 och som innefattar 27 kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Denna kartläggning kommer att agera grund för ansökningarna av nya och förnyade YH-utbildningar som ska lämnas in till MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan) för 2023. Projektet finansieras av LINN - Lärcentrum i Norra Norrland.

YH-utbildningar är statligt finansierade och avgiftsfria utbildningar som berättigar studiestöd från CSN. Ofta finns möjlighet att plugga på distans och långa praktikperioder inom arbetslivet ger både studerande och praktikföretag chans att få anställning och att anställa direkt efter avslutad utbildning.


Commentaires


bottom of page