top of page

Så utbildas omsorgspersonal i digitala verktyg


Katarina Lindgren Cortés

I maj förra året lanserades en lärplattform för omsorgspersonal i tolv kommuner i Norrlands inland. Redan nu har nästan 700 vårdanställda gått minst en av de fyra utbildningarna.

– En del har fått en aha-upplevelse, säger Maud Lindberg, enhetschef på hemtjänsten i Sollefteå.


Nya digitala verktyg innebär stora möjligheter att bidra till kvalitén på vård- och omsorgstjänster – förutsatt att personalen får kunskap att använda verktygen. Nya arbetssätt innebär alltid en omställning för de anställda och det gäller att alla ser den nya tekniken som en möjlighet och inte ett hinder.


Därför initierade Akademi Norr projektet “Välfärdsteknologi i omsorgen” med syftet att stärka vårdpersonalens digitala kompetens och samtidigt öka deltagande organisationers förmåga att integrera ny teknik och digitala arbetssätt.


Kunskapen varierar stort

Projektledaren Katarina Lindgren Cortés såg att det fanns ett behov av att all omsorgspersonal skulle få möjlighet till grundläggande kunskap inom digitala verktyg och vad digitalisering av vård och omsorg faktiskt innebär.

– Kunskapen varierar väldigt mycket bland personalen och en del har kanske aldrig ens fått en inskolning i hur man använder sig av kommun-mejlen, säger Katarina Lindgren Cortés, projektledare på Akademi Norr.


Projektet riktar sig till personal inom äldreomsorg, personlig assistans och chefer i tolv inlandskommuner i Norrland. Kommunerna som deltar är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Sollefteå och Strömsund.


Fyra olika block

På utbildningsplattformen finns fyra olika utbildningar. Den första är “Grundläggande datoranvändning” där man går igenom grunderna i Windows och Microsoft 365. Den andra är “Digitalisering av vård och omsorg” där man lyfter vad digitalisering av vård och omsorg innebär och vad det betyder för medarbetare och brukare. Den utbildningen är framtagen av högskolan i Halland i projektet Digga Halland.


Utbildningen “Social dokumentation” ger medarbetaren en förståelse över varför, vad och hur man ska dokumentera. Utbildningen består av de fem kapitlen: om social dokumentation, lagarna, genomförandeplan, social journal och dokumentation enligt HSL. Den fjärde utbildningen “Säkrare hantering” ger kunskap i vad personuppgifter är, dataskyddsförordningen och hur information om brukare ska hanteras på ett säkert sätt. Den lyfter också hur man arbetar säkrare med digitala verktyg och minskar risken för säkerhetsintrång.


Två ytterligare utbildningar kommer att läggas upp på utbildningsplattformen inom kort.


Flexibel digital utbildning

Maud Lindberg har satt “Social dokumentation” som obligatorisk bland sina anställda. De andra utbildningarna har personalen fått gå ifall de känt behov av det.

– Vi använder oss mycket av digital dokumentering och det känns viktigt att alla har grundläggande kunskap i det. Det är smidigt med en digital utbildning som personalen kan göra hemma i lugn och ro eller sätta av tid på schemat för att göra under arbetstid. Nu har ungefär hälften av personalen gått utbildningen och hälften ska gå den sen, berättar Maud Lindberg.


Reflekterat tillsammans kring innehållet

Katarina Andersson jobbar i hemtjänsten i Sollefteå kommun och har genomfört utbildningarna.

– Jag tycker att innehållet i utbildningarna har varit bra. Det är smidigt att kunna göra dem digitalt och efteråt har vi reflekterat tillsammans över det vi lärt oss på arbetsplatsträffen, säger hon.


Varje utbildning avslutas med frågor som kan hjälpa medarbetaren att reflektera kring innehållet i utbildningen. Efter avslutad utbildning får medarbetaren ett diplom.


De webbaserade utbildningarna kommer finnas tillgängliga på lärplattformen till december 2022.

Projektet “Välfärdsteknologi i omsorgen” medfinansieras av Europeiska socialfonden.
Comments


bottom of page