top of page

Utbildning för framtiden - digital mässa 15-19 mars


Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund sidan till Utbildning för framtiden. En digital mässa som genomförs den 15-19 mars tillsammans med ett 20-tal kommuner i fem län (Från Kiruna till Gävle!).


Under fem dagar så samlar vi aktiviteter från sju lärosäten i Sverige och ett dussin YH-aktörer. De lärosäten som deltar är LTU, UMU, MIUN, SLU, HiG, MdH och Sami Allaskuvla. Av YH-aktörerna så finns bland annat FEI, Medlearn, Lernia, Yrkesakademin, Norrlands Yrkeshögskola för att nämna några. Region Norrbotten och Region Västerbotten medarrangerar evenemanget med oss. Detta är en produkt av fantastisk samverkan mellan utbildningsarrangörer, kommuner och regioner.


Programmet kommer uppdateras löpande fram till 15 februari. Vi har fortfarande en rad spännande utbildningar och föreläsningar som inte ligger i programmet. Från och med den 15 mars så kommer du kunna ta del av alla webbsändningar via hemsidan och programmet.


Vi har tillsammans med Lapplands kommunalförbund under 2020 haft ett intensivt arbete med att tänka om - tänka nytt och ändra vårt sätt hur vi vill arbeta med högre utbildning och hur vi kan tillgängliggöra oss mot lärosäten på ett annat sätt. Detta har resulterat i en satsning som vi kallar Koordinerad kraftsamling högre utbildning - ett projekt som finansieras av Region Norrbotten och Region Västerbotten och där 18 kommer deltar.


Via projektet ska samverkan mellan regionens kommuner, lärosäten och andra intressenter byggas upp, och relevanta beslutsunderlag inför en fortsatt koordinerad kraftsamling tas fram. Parternas ambition är att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar. Denna satsning är ett naturligt steg framåt för oss.


Läs mer om mässan och programmet på

Comentarios


bottom of page