top of page

Utbildningar som förbättrar arbetet i vården - rekordmånga deltagare i ArvidsjaurLarmrapporter om brister inom vården duggar tätt - allt från personalbrist till otrygghet. Arvidsjaur har därför satsat på att utbilda vårdpersonalen, som nu upplever sitt arbete mer tryggt och effektivt. – Jag har fått ökad kompetens och trygghet i mitt arbete, säger Anton Landström på korttidsboendet Bryggan.


Nyckeln till framgången är digitala utbildningar. I den får vårdpersonalen möjlighet att lära sig använda nya digitala verktyg.

– Jag har kunnat gå de webbaserade utbildningarna när det passar mig och pausa och återgå vid ett senare tillfälle, vilket har underlättat för mig.


Det är svårt att frigöra personal för att åka på kurser inom vården, men tack vare att utbildningarna är digitala har det öppnat upp möjligheten att ta del av kurserna. Utbildningarna pågår i 12 kommuner där Arvidsjaur är en av de kommuner med flest deltagare som gått utbildningen, närmare 70 procent av all vårdpersonal.

– Min personal väljer var och när de vill genomföra utbildningen och alla mina anställda har gått den, säger Linda Lindström, chef på korttidsboendet Bryggan och särskilt boende Ekan.


Att Arvidsjaur har högt deltagande är tack vare stöd från cheferna. – Jag tror främsta anledningen är att jag själv har gått den och kan berätta om den och finnas som ett stöd och vägleda, säger Linda.

Katarina Lindgren Cortés som är projektledare håller med om att engagemang hos cheferna är en framgångsfaktor. – En nyckel till att Arvidsjaur har lyckats är att cheferna har tydlig kontakt med mig och att de själva har gått utbildningarna. Då har de kunnat se och förstå vem som har störst behov av utbildningarna och stötta medarbetarna i det.


“Det blir lättare att följa insatser som görs och följa arbetet kring en patient”

Plattformen för utbildningarna är digital och det handlar om allt från grundläggande datakunskap till personcentrerad vård och att dokumentera säkert.

– Jag är tryggare med hur den sociala dokumentationen ska utformas så det blir korrekt och jag känner mig tryggare när jag kan lita på att mina kollegor utför arbetet på samma sätt. Dessutom blir det lättare att följa insatser som görs och följa arbetet kring brukarna och vårdtagarna. Det har även öppnat upp diskussioner kring hur tekniken kan underlätta, både för personal och vårdtagare, säger Anton Landström. Om utbildningarna: Utbildningsplattformen är en del av projektet Välfärdsteknologi i omsorgen som drivs av Akademi Norr. Utbildningarna finns tillgängliga t o m 31 december 2022.

Välfärdsteknologi i omsorgen finansieras av Europeiska socialfonden. Målet är att stärka omsorgspersonalens digitala kompetens för att lättare hantera de verktyg som används dagligen i arbetet. Medarbetarna har tillgång till webbaserade utbildningar via en digital plattform. Projektet pågår mellan 2020 och 2022.


Comentarios


bottom of page