top of page

Utvecklingsprogram för erfarna chefer i regionen

Utvecklingsprogram för chefer med lång erfarenhet inbjuder till utbildning, utmaning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande över kommungränserna. Ett program som syftar till ett utforskande av den egna rollen och uppdraget, vidgade insikter och verktyg för den enskilde deltagaren att utveckla i ledarskapet.


Utvecklingsprogram för chefer med lång erfarenhet inbjuder till utbildning, utmaning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande över kommungränserna. Ett program som syftar till ett utforskande av den egna rollen och uppdraget, vidgade insikter och verktyg för den enskilde deltagaren att utveckla i ledarskapet. Teori varvas med övningar och reflektionstillfällen – i såväl helgrupp, mindre grupper och enskilt.


Programmets tre fokusområden Det egna ledarskapet Att leda andra chefer Strategiskt och visionärt arbete


Programstart Utvecklingsprogram startar i ett trepartssamtal (45 min) med deltagande chef, hens chef samt Gotlandsakademins konsult. Inför samtalet har deltagande chef gjort en 360°-analys, vilken ger omfattande feedback från nyckelpersoner i arbetet så som närmaste chefer och kollegor. Analysen ger en objektiv ram för ökad självkännedom och identifierar utvecklingsområden men är att se som ett diskussionsunderlag och det är därför viktigt att beakta andra värden som kan vara värdefulla för deltagaren att arbeta med men som inte mäts/framkommer i analysen.


Praktiska förberedelser Efter att du anmält dig till programmet kommer du inom kort att få ett välkomstbrev från Gotlandsakademin. Där finns bla information om hur du praktiskt går tillväga för att göra 360°-analysen. Du kan direkt efter antagningen börja undra på relevanta nyckelpersoner (3- 15 st) som kan bidra med värdefull feedback till dig. De personerna kommer då i sin tur att få länk av oss för att kunna göra denna feedback. Behöver du stöd i urvalet finns konsulterna på Gotlandsakademin tillgängliga.


Utbildningsdagar och plats Utbildningen är sex dagar och genomförs på Ansia i Lycksele följande datum: Dag 1-2: 4-5 november Dag 3-4: 18-19 november Dag 5-6: 30 november – 1 december


Målgrupp

Deltagare max 25 chefer med längre erfarenhet i Akademi Norr-regionen.


Utbildare

Konsultbolaget Gotlandsakademin har i 30 år utbildat en stor andel kunder i offentlig förvaltning – kommuner, landsting och länsstyrelser men också privata företag. Konsulter i detta program är Stina Hansson, socionom och Camilla Knekta samtalsterapeut. Stina Hansson är en mycket erfaren ledarskapskonsult och har haft ledarskapsutbildningar med över 100 deltagare åt Akademi Norr/Region 10 med mycket goda vitsord på utvärderingarna.


Program

Dag 1- 2 Det egna ledarskapet 4-5 november – Utforska den egna rollen, egna och andras förväntningar – avstamp i 360° – Arbeta med tillit och värderingsstyrt – Förändringsledning – Förändringens fyra rum – Självledarskapet

Dag 3-4 Att leda andra chefer 18-19 november -Delegering, coaching och stöd till underställda chefer -Ledarskapets nära relation till gruppens utveckling -Att leda ledningsgrupp -Tillitsbaserad styrning, fördjupning

Att leda andra chefer. forts. samt strategiskt och visionärt arbete -Skapa rolltydlighet -Problemlösning i arbetslivet – samtalets potential -Den lärande organisationen – skapa självledarskap

Dag 5-6. Strategiskt och visionärt arbete forts. 30 november – 1 december -Kompetensförsörjning – strategi och långsiktighet -Verksamhetsövergripande perspektiv – samverkan med andra aktörer internt/externt. -TAIDA- processen. Driva, utveckla, förbättra, följa upp. Framtidskarta. -Delaktighet i målarbetet – arbeta i målstyrd organisation -Motivation och drivkrafter för det hållbara och utvecklande ledarskapet -Backspegel, utvecklingsvision

För en lärande process ingår litteratur och reflektionsuppgifter mellan sammankomsterna Aktuella böcker är Salutogent ledarskap av A.Hansson samt Ta din roll på jobbet av A.Sandahl, P. Sundlin. Programpunkterna kan komma att kompletteras samt ändras beroende på önskemål från deltagarna.


Information angående Corona och utbildningen

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Utbildningen genomförs i en stor kurslokal med gott om utrymme till varje deltagare. Handsprit finns tillgängligt och lokalen har god tillgång till toaletter.


Praktisk information och anmälan

Första utbildningstillfället äger rum på ANSIA Resort i Lycksele 4-5 november start 09:30 med kaffe, te och smörgås. Utbildningen kostar 7400 kr exklusive moms. Då ingår kursavgift, konferenskostnad, fika och lunch. Anmälan är bindande. Ni anmäler er via: https://forms.gle/9JKJE4Xb6Dqhvkpy9

Frågor eller funderingar kring utbildningen? Kontakta Gudrun Viklund, gudrun.viklund@akademinorr.se, 0951-140 17

Comments


bottom of page