top of page

Vi laddar om inför 2021


Nu har vi snart genomfört det första året i den nya satsning som Akademi Norrs medlemskommuner tog beslut om november 2019. Vårt uppdrag är tydligt: prioritera högre utbildning och tillgängliggörandet av högre utbildning i våra medlemskommuner.


En nysatsning som gett resultat

Vi har i år fokuserat på att göra ett ordentligt omtag kring hur vi arbetar med högre utbildning i vår region. Vi har inlett nya kontakter och hittat samverkansformer med Högskolan i Gävle, Sveriges Lantbruksuniversitet, Luleå Tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet.


Vi har hittat nya samverkansformer både med universitet men även med yrkeshögskoleaktörer. Det känns fantastiskt att få avsluta 2020 med det intensiva arbete vi gjort tillsammans med våra medlemskommuner. I år är Akademi Norr med i 26 yrkeshögskoleansökningar inför 2021 och vi är redan långt fram när det kommer till kompetenskartläggningar som ska stärka det fortsatta arbetet under 2021.


Ett samarbete som jag verkligen vill lyfta i år är vårt nära samarbete med Lapplands kommunalförbund. Ett samarbete där 17 kommuner gemensamt arbetar för tillgängliggörandet av högre utbildning. Nu i december så har vi tillsammans blivit beviljade förstudiemedel från Region Norrbotten samt Region Västerbotten. Detta är en satsning vi kommer prata mer om under 2021.


Vi har också arbetat aktivt med media och marknadsföring. Ser vi till antalet besökare till vår hemsida så har vi ökat med 150% och vi har nått nästan 48 000 unika individer på sociala media och har synts och hörts både i radio, tv och nyhetstidningar i alla fyra län.


Resultatet av lagarbete

Vi på Akademi Norr vill tacka alla kommuner som gör denna satsning möjlig. Inget av detta skulle vara möjligt utan det fantastiska samarbete som vi har tillsammans. Det är en styrka i att vara 13 kommuner med ett gemensamt mål. Nu tar Akademi Norr jullov och är åter efter årsskiftet.


Vi vill önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Martin

댓글


bottom of page