top of page

YH-processer av kommuner i Norrbotten och Västerbotten

Några av de utbildningsansökningar som kommuner som ingår i projektet Koordinerad Kraftsamling YH arbetar med för ansökningsomgången 2022 är listade här. Dessa utbildningar möter några av de största rekryteringsbehoven som framkommit i den kartläggning som genomförts bland kommuner och företag under hösten 2021 och våren 2022. Övriga prioriterade behov jobbar projektet vidare med i olika processer med externa YH-anordnare.Med reservation för att ändringar kan ske under hela perioden fram till att utbildningsansökningarna lämnas in 14 juni till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Ej medtaget i denna lista är övriga YH-ansökningar som kommunerna arbetar med men som inte svarar till de behov som inkommit i enkätundersökningen för projektet Koordinerad Kraftsamling YH.


För ytterligare frågor, kontakta mig: Sara Kandel, utbildningssamordnare Akademi Norr Projektledare för Koordinerad Kraftsamling YH sara.kandel@akademinorr.se 073-080 04 37

 

Samverkansprojektet Koordinerad Kraftsamling YH är en kompetens- och rekryteringskartläggning som ska bedrivas under hösten 2021 och som innefattar 26 kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Denna kartläggning kommer att agera grund för ansökningarna av nya och förnyade YH-utbildningar som ska lämnas in till MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan) för 2023. Projektet finansieras av LINN - Lärcentrum i Norra Norrland. Förutom projektets 26 kommuner så deltar även Strömsunds kommun, Sollefteå kommun samt Kramfors kommun i samverkan.
bottom of page