PROJEKT

Här kan du läsa om alla våra pågående och avslutade projekt.

  • Projektet “Global Cloud Services – Local Lifelong Learners” syftar till att utveckla erfarenheter, bra exempel och överförbara modeller gällande nya sätt att erbjuda och erhålla utbildning.

  • Projektet ska skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer inom näringsliv och offentlig sektor som har bristande kompetens och särskilda
    svårigheter att klara sina verksamheter på grund av utmaningar kring bristyrken
    och specifika kompetenser.

  • SAM är ett projekt som ska skapa en tydlighet i mottagandet och integrationen av nyanlända som gynnar både de som arbetar i målgruppen, samhället och det lokala näringslivet.

©2020 by Akademi Norr.