top of page

"Jag är väldigt stolt över det arbete vi gör"

solleftea, dragarbild.png

Stöttande, utvecklande och utmanande. 
Så beskriver enhetschefen Carina Lidefjordh arbetsklimatet på Individ- och familjeomsorgen i Sollefteå. 

Carina Lidefjordh är enhetschef för avdelningen Barn, unga och familj på Individ- och familjeomsorgen. 
– Det är ett väldigt intressant område. Många gånger är arbetet komplext, svårt och med rejäla utmaningar som till exempel då vi behöver göra omhändertaganden av barn som far illa i sin familj. I de flesta ärenden arbetar vi ändå med samförståndslösningar i familjer och det känns fantastiskt tillfredställande att kunna göra skillnad i ett barns liv, säger hon.

 

En del av arbetsuppgifterna kan handla om att hitta familjehem till utsatta barn eller jobba med barn och deras familjer på hemmaplan. 
– Då har vi en bra utbyggd öppenvård som får uppdrag ifrån oss som vi sedan följer och utvärderar.
– Barn kan inte själv föra sin talan som vuxna kan, de är skyddslösa och utsatta. Därför känner jag att vi gör ett väldigt viktigt arbete.  
Dessutom finner hon yrket väldigt utvecklande.  
– Man blir aldrig fullärd. Det är hela tiden nya saker som vi behöver lära oss. Det kommer ny lagstiftning, nya metoder, arbetssätt och forskning. Dessutom ökar vissa ärendetyper över tid. Till exempel har antalet ärenden vad gäller våld i nära relationer och hedersvåld blivit mycket mer förekommande.

 

Fördelar med socialtjänsten
Carina Lidefjordh tog själv sin socionomexamen 1982 i Östersund. Sedan dess har hon arbetat inom olika områden i socialtjänsten i många år, men också på sjukhus och i skolor. Hon jämför de olika arbetsplatserna. 
– Att arbeta som socionom har överlag alltid varit väldigt givande. Men jag tycker att socialtjänsten har en del fördelar. Det är många här som arbetar med samma sak – det är många att prata och bolla gemensamma frågor med. Här är det verkligen fokus på socialt arbete. Man känner sig mer som en i ett lag och vi stöttar varandra väldigt mycket. 
Dessutom kan du arbeta med många olika områden inom socialtjänsten och även göra karriär genom att jobba dig "uppåt" och bli arbetsledare eller chef om du tycker att det skulle vara av intresse. 

 

Goda möjligheter
Varje år tar Sollefteå kommun emot ett antal socionomstudenter på praktik. De har ett avtal med både Umeå universitet och Mittuniversitetet om att göra så. 
– Vi är väldigt måna om det. Det är ett bra sätt att få visa upp oss och väcka intresse hos studenterna för vår verksamhet och har vi tur så kan vi kanske också lyckas med att rekrytera en ny medarbetare efter att de avslutat sin utbildning.
Det finns behov av nyanställningar då och då. 
– Möjligheterna är ganska goda här. Det sker alltid en viss rotation bland personalen. 
Carina Lidefjordh förklarar att de även i vissa fall kan erbjuda distansarbete. 
– För oss är det viktigt att man som anställd också har en rimlig situation privat. Vi har ganska många här som bor på annan ort. En stor del av yrket består av dokumentation och telefonsamtal. Med dagens tekniska lösningar är det ju möjligt att sköta det på distans om det passar dig som anställd bättre. 

 

3 fördelar med att arbeta som socionom i Sollefteå 

1

Är en trygg och stöttande arbetsplats.

2

Yrket erbjuder ständigt utvecklande och utmanande arbetsuppgifter. 

3

Erbjuder vissa möjligheter till distansarbete. 

Kontakt Lärcentrum

bottom of page