top of page
German Teacher

LÄRARE

Människor har olika sätt och olika takt att lära sig på. Det gör läraryrket omväxlande och roligt. Som student vid lärarutbildningen lär du dig att se både den enskilde elevens och hela gruppens behov. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet använder ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din lärarroll.

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 i Umeå är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i grundläggande skolämnen. Under studietiden fördjupar du dig i skolans ämnen svenska, engelska och matematik och därutöver studerar du ett fördjupningsämne.

Som lärare är du en viktig person för eleverna eftersom du lägger grunden för deras lärande och utveckling. Utbildningarna på Mittuniversitetet ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa. Som färdig lärare kan du se fram emot en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad.

Vårterminen 2022

2-5 år (heltid)

90-330 hp

Ges även på distans

bottom of page