top of page

SAMARBETEN OCH SAMVERKAN

Vi skapar nätverk för samverkan kring kompetensförsörjning på lokalt, regionalt och nationellt plan. ​

Några av de aktörer och organisationer som vi samarbetar med är:​

  • Lärcentrum i våra medlemskommuner

  • Chefer och HR-enheter i våra medlemskommuner​

  • Kommunala och privata näringslivsenheter och näringslivsbolag i

  • Norrbotten och Västerbotten​

  • Kommunala och privata utbildningsaktörer inom yrkeshögskola som

  • verkar, eller har för avsikt att verka, i Norrbotten och Västerbotten​

  • Universitet och högskolor

  • Regionala utvecklings- och kompetensstrateger

  • Branschorganisationer, branschkluster och branschråd​

  • Regionala kompetensråd

Samverkan med Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå​


Samverkan mellan Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå syftar till att förbättra utbildning och arbetsmarknad i norra Norrland. Akademi Norr fungerar som en transregional koordinator och samlar in erfarenhet och insikt om arbetsmarknaden i samarbete med Lapplands kommunalförbund. De olika organisationerna arbetar tillsammans för att skapa förändring. Campus Skellefteå bidrar med sin expertis inom högre utbildning och strategiska planer för att identifiera kompetensbehov.

Genom att kombinera deras resurser och expertis strävar sammanslutningen efter att förändra hur kompetensförsörjningen hanteras i både kust- och glesbygdskommuner på ett mer effektivt sätt. Med 7,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden som en katalysator, kommer detta samarbete att bredda utbildnings- och arbetsmöjligheterna för regionens invånare och göra norra Norrland mer konkurrenskraftigt och hållbart.​

bottom of page