top of page

ANSLAGSTAVLAN

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

På vår anslagstavla kan du se tillkännagivanden och direktionens tidigare protokoll.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att tillkännagivandet anslagits om du är medborgare i någon av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Anslagen tas bort/flyttas när tiden för överklagande har gått ut. Direktionens protokoll kan efter att överklagandetiden gått ut återfinnas under rubriken Direktionens tidigare protokoll.

Tillkännagivanden Akademi Norr

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2024-03-01

Tidigare protokoll Akademi Norr

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2023-12-13
Akademi Norr - Direktionens protokoll 2023-09-28

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2023-06-09

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2023-03-03

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2022-12-15

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2022-10-13

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2022-06-21

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2022-02-24

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2021-12-03

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2021-09-23

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2021-06-17

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2021-02-18

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2020-11-13

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2020-09-17

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2020-06-18

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2020-02-28

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-11-15

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-09-13

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-06-20

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-02-15

bottom of page