ANSLAGSTAVLAN

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

På vår anslagstavla kan du se tillkännagivanden och direktionens tidigare protokoll.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att tillkännagivandet anslagits om du är medborgare i någon av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Anslagen tas bort/flyttas när tiden för överklagande har gått ut. Direktionens protokoll kan efter att överklagandetiden gått ut återfinnas under rubriken Direktionens tidigare protokoll.

Tillkännagivanden Akademi Norr

Tidigare protokoll Akademi Norr

Akademi Norr - Direktionens protokoll 2020-11-13

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2020-09-17

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2020-06-18

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2020-02-28

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-11-15

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-09-13

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-06-20

Akademi Norr – Direktionens protokoll 2019-02-15

©2020 by Akademi Norr.