top of page

Ny rapport 2024:

Hållbar kompetensförsörjning i norra Sverige

karta_näringsliv.png

Vi har tagit fram en rapport som visar vilka utmaningar och möjligheter som finns inom kompetensförsörjning i norra Sverige de kommande 2–3 åren. Genom att fokusera på det kortare perspektivet kan vi skapa en tydligare bild av de aktuella behoven.

Rapporten bygger på data från 27 kommuner och 548 företag som har delat sina största behov inom rekrytering och kompetensutveckling. Genom att analysera dessa data kan vi identifiera kompetensluckor och skapa riktade utbildningsinsatser.

För att effektivt möta dessa utmaningar är det viktigt att kvantifiera behoven. Genom att kombinera prognoser med primärdata får vi en djupare förståelse för vad arbetsgivarna verkligen behöver, vilket gör våra insatser mer träffsäkra.

Vi strävar efter att förstå rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven genom strukturerad datainsamling. Bättre data hjälper myndigheter, regioner och utbildningsaktörer att planera och genomföra sina insatser mer effektivt, vilket leder till en bättre samordnad strategi.

Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan Akademi Norr, Lapplands Kommunalförbund, Skellefteå kommun och Byggföretagen. Vi arbetar tillsammans för att bygga en hållbar och dynamisk plattform för kompetensförsörjning som gynnar både kust- och glesbygdskommuner i norra Sverige. Alla har en viktig roll att spela, och tillsammans gör vi detta möjligt.

Ur rapporten

De vanligaste orsakerna till
svårigheter med rekrytering inkluderar en begränsad budget, brist på personal med rätt kompetens och hög konkurrens om arbetskraft.

Norrbotten och Västerbotten: Stora behov av personal i små och medelstora företag (SMEs) 

För små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten är rekryteringsbehoven betydande. Så här många förväntas ett behov av de närmaste två åren:

 1. Lastbilsförare: 64

 2. Arbetsledare inom tillverkning: 62

 3. Butikssäljare inom dagligvaruhandel: 34

 4. Träarbetare och snickare: 30

 5. Maskin- och anläggningsförare: 28

 6. Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva: 24

Största rekryteringsbehoven i offentlig sektor i Norrbotten och Västerbotten

I offentlig sektor är behovet av personal omfattande, och de största behoven de närmaste två åren inkluderar:

 1. Undersköterskor för särskilt boende och hemtjänst: 763

 2. Vårdbiträden för särskilt boende och hemtjänst: 585

 3. Grundutbildade sjuksköterskor: 265

 4. Undersköterskor för akutvård och specialavdelningar: 197

 5. Förskollärare: 131

 6. Stödassistenter: 73

Rapporten är framtagen i samverkansprojektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi.

Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_BLACK-OUTLINE_BLACK-OUTLINE.png
bottom of page