top of page

”Vi jobbar med att skapa delaktighet i alla led ”

Arvidsjaur  Peter Öhman.png

I Arvidsjaur är det viktigt att skapa delaktighet och trygghet. 
Här berättar socialchefen Peter Öhman om fördelarna med att arbeta som socionom där.

Peter Öhman basar över 300 medarbetare i socialtjänsten i Arvidsjaur kommun, som bland annat består av äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Han berättar att möjligheterna för en socionom är många. 
– Det finns så många tjänster här som man kan jobba med som socionom. Inte bara inom missbruksvård, familjestöd och biståndshandläggare utan även som chef eller i andra ledande befattningar. 

 

"Studenterna tillför nya kunskaper och energi"
 

Finns massor av möjligheter
Socialtjänsten tar gärna emot praktikanter och har en bra beredskap för det. 
– Vi gör oftast en noggrann planering så att eleven ska få ut det mesta av sin tid hos oss och kunna ta med sig det hon eller han behöver tillbaka till skolan. Oftast vill eleverna testa på många olika områden inom individ- och familjeomsorgen, vilket vi också välkomnar. 
Men elevernas närvaro är också mycket positiv för de anställda. 
– Studenterna tillför ofta nya kunskaper och energi. Så det blir många gånger ett lärande av bägge parter. Vi mår gott av nytt blod. 
Han förklarar att det finns massor av möjligheter i Arvidsjaur för den som vill visa framfötterna. 
– Mycket har att göra med ambitionsnivå och intresse. Vissa vill kanske jobba med samma arbetsuppgifter nästan hela sitt yrkesliv, medan andra vill testa många olika saker. Ett tips är att sikta på det ämnesområde som intresserar dig mest och vara nyfiken på att utvecklas i takt med de förändringar som sker. Det finns så många intressanta arbetsuppgifter som socionom. 

 

Jobbar med delaktighet
Yrket kan ibland ha ett rykte om sig att vara stressigt. Peter Öhman ger sin syn på det. 
– Det är nog inte mängden ärenden som kan vara det som stressar mest, utan snarare myndighetsutövandet då vi ibland behöver fatta ingripande beslut i människors liv. Därför jobbar vi mycket med att stötta varandra i de beslut vi tar, säger han och fortsätter. 
– Det är ett yrke som är i ständig förändring och det kan vara tungt att arbeta med människor ibland. Här jobbar vi därför mycket med att skapa delaktighet i alla led. Vi vill att så många medarbetare som möjligt ska vara medskapande i denna föränderliga process med nya sätt att arbeta och de nya utmaningar som tillkommer. Det kombinerat med att vi backar upp varandra genom handledning och stöttning kollegor emellan är viktiga faktorer till att ha en väl fungerande verksamhet. 
En annan framgångsfaktor är att personal och chefer jobbar nära varandra. 
– Vi sitter nära fysiskt samtidigt som vi organiserar arbetsvardagen så att vi ofta pratar med varandra och utbyter tankar och ord. I det här yrket är det väldigt viktigt. 

3 fördelar med att arbeta som socionom i Arvidsjaur 

1

Här är det nära mellan medarbetare och de som fattar besluten. 

2

Organisationen har som ambition att hela tiden jobba med förbättring. 

3

Arvidsjaur har även sina fördelar utanför arbetet, ”det är ett bra samhälle att verka och leva i”. 

Kontakt Lärcentrum

bottom of page