top of page
shutterstock_640378516 (1).jpg

FÖRSKOLLÄRARE

Som förskollärare utmanar och stödjer du barnens lärande och utveckling inom många områden med hjälp av olika arbetssätt där kommunikativa och utforskande processer likväl som kreativt skapande ingår. Det ledarskap du utvecklar bygger mycket på att ta tillvara på barnens perspektiv och göra dem delaktiga. Förmåga att möta och visa omsorg om det enskilda barnet i gruppen är också centralt i förskollärarens ledarskap. 

Höstterminen 2021

3 år (heltid)

210 hp

Ges även på distans

Erbjudande från våra kommuner

I en del kommuner kan du få särskilda erbjudanden om du väljer att plugga vidare. Erbjudanden kan vara alltifrån boende till garanterade jobb efter examen. Mer info kommer snart.

Läs mer om utbildningar till förskollärare

Förskollärare  210 hp, LTU

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp, Mittuniversitetet

bottom of page