FÖRSKOLLÄRARE

Som förskollärare utmanar och stödjer du barnens lärande och utveckling inom många områden med hjälp av olika arbetssätt där kommunikativa och utforskande processer likväl som kreativt skapande ingår. Det ledarskap du utvecklar bygger mycket på att ta tillvara på barnens perspektiv och göra dem delaktiga. Förmåga att möta och visa omsorg om det enskilda barnet i gruppen är också centralt i förskollärarens ledarskap. Vid Luleå tekniska universitet får du en erkänt god kvalitet på såväl de teoretiska som de praktiska delarna av utbildningen.

Höstterminen 2021

3 år (heltid)

210 hp

Ges även på distans

Erbjudande från våra kommuner

I en del kommuner kan du få särskilda erbjudanden om du väljer att plugga vidare. Erbjudanden kan vara alltifrån boende till garanterade jobb efter examen. Mer info kommer snart.

Läs mer om utbildningar till förskollärare