top of page

11 miljoner till digitaliseringsprojekt


Två stora projekt inom ramen för arbetet med att skapa god och nära vård i södra Lappland i Region Västerbotten har beviljats tillsammans drygt elva miljoner kronor från Tillväxtverket och Europeiska socialfonden.
Pressmeddelande Två stora projekt inom ramen för arbetet med att skapa god och nära vård i södra Lappland i Region Västerbotten har beviljats drygt elva miljoner kronor från Tillväxtverket. Socialdepartementet valde under 2019 ut södra Lappland som ett modellområde för omställningen till god och nära vård i Sverige. Liknande områden finns även i de övriga norra regionerna.

En aktivitet i denna omställning är projektet Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland, som nu beviljats cirka 6,9 miljoner kronor. Syftet med projektet är att bygga upp en struktur och ett system för att införa digitala verktyg inom Region Västerbotten och kommunerna i södra Lappland. Det handlar också om att identifiera digitala verktyg och tjänster som bidrar till en sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Utgångspunkten för arbetet är invånarnas och patienternas behov. I varje medverkande kommun kommer minst två digitala tjänster eller processer införas. Bland annat ska ett hundratal patienter i södra Lappland utrustas med självmonitoreringsverktyg för att själva kunna dokumentera olika data och sedan på ett enkelt sätt rapportera in dessa till sin vårdgivare digitalt. – Omställningen till god och nära vård handlar mycket om ökad samverkan, inom kommunerna och med regionen. Vi behöver förändra synsätt och utveckla nya arbetssätt tillsammans, inte minst vad gäller införande av digitala processer i våra organisationer. Vi måste också säkerställa våra medarbetares digitala kompetens så att de kan möta invånarnas och patienternas behov, säger Katarzyna Wikström, projektledare för God och nära vård i södra Lappland. Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen får cirka 4,4 miljoner kronor. Det är Akademi Norr som är projektägare och syftet är att tillsammans med Region Västerbotten arbeta med kompetenshöjande utbildningsinsatser till omsorgs- och hälso- och sjukvårdspersonal i de kommuner som samverkar inom Akademi Norr – det vill säga kommunerna i södra Lappland i Västerbotten, Arjeplog, Arvidsjaur, Sollefteå samt Strömsund. – Vi ska stärka organisationernas förmåga att integrera ny teknik och digitala arbetssätt men också öka den praktiska digitala kompetensen hos inlandskommunernas personal, inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i norra Sverige, säger Martin Bergvall, verksamhetschef vid Akademi Norr.

Mer information Katarzyna Wikström, projektledare God och nära vård i södra Lappland, 073-086 52 23. Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr, 070-600 33 32.

Presskontakt Thomas Jonsson Kommunikationsstaben Region Västerbotten

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page