top of page

19 000 personer besökte mässan


Utbildning för framtiden - en gemensam satsning mellan Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund, Campus Skellefteå, Region Norrbotten och Region Västerbotten blev en succé i antal besökare.


Under vecka 11 så besökte hela 9000 personer vår eventsida - men tittar vi på besöksantalet redan från när vi började marknadsföra mässan så har hela 19 000 unika individer sett det utbildningsutbud som låg uppe. Fantastiskt!


Utbildning för framtiden är ett arrangemang där utbildningsaktörer inom högre utbildning så som universitet, högskola och yrkeshögskola får möjlighet att marknadsföra sitt utbildningsutbud till deltagande kommuner.


Onsdagen den 17 mars var mest populär och hade totalt 3151 unika besökare. Akademi Norr har tillsammans med Lapplands kommunalförbund under mars och april pratat med deltagande utbildningsaktörer, gått igenom statistik och tittat på utvecklingsområden inför nästa år. Bättre mobilupplevelse är någonting som vi vill fokusera på till nästa år - likaså är det viktigt för oss att vi har mer "on-demand" innehåll till nästa gång.


Vi vill verkligen lyfta ett stort tack till alla som gjort mässan möjlig - Region Norrbotten, Region Västerbotten, alla universitet, högskolor, yrkeshögskolor och deltagande kommuner. Utan er hade detta inte varit möjligt. Tack!

bottom of page