top of page

Kompetenskartläggning ska få fler utbildningar till norr

Just nu kartläggs kompetensbehovet hos 29 av Sveriges nordligaste kommuner – det för att få attraktiva Yrkeshögskoleutbildningar till norr.

– Genom att jobba tillsammans ökar vi förutsättningarna för att faktiskt få fler beviljade distansutbildningar till Norrland, säger Sara Kandel, utbildningssamordnare på Akademi Norr.


Sara Kandel, utbildningssamordnare på Akademi Norr.

Ensam är inte alltid stark, genom att en tiondel av Sveriges kommuner nu går samman i en kompetenskartläggning ökar chanserna markant att täcka kompetensbehoven i framtiden.


Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för kommunerna i norr - tillgång till utbildning är en viktig nyckel för att lösa problemen. Många små kommuner har långa avstånd och ett begränsat utbildningsutbud - där skulle distansutbildningar öppna upp för många möjligheter. För att lösa kompetensförsörjningen är det viktigt att utbildning inom olika yrken tillgängliggörs så att människor kan bo kvar på sin hemort.


En unik satsning för att täcka kompetensbristen

Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå gör en unik satsning genom samverkansprojektet Koordinerad Kraftsamling YH. Just nu samlar man in information om var kompetensbristen i kommunerna är som störst, vilket sedan kommer öka chanserna att få relevanta utbildningar till norr och i förlängningen bidra till kompetensförsörjningen.

Det har aldrig tidigare gjorts en sådan här omfattande kompetenskartläggning och där man dessutom gör något av resultatet som kommer fram, säger Sara Kandel.


Enkätundersökning bland kommuner och företagare

Kompetenskartläggningen satte igång i november 2021. En enkät har skickats ut till alla 29 kommuner som deltar och till näringslivet i kommunerna. I enkäten har kommuner och företagare fått svara på vilka kompetenser det råder brist på.

Kartläggningen ska sedan ligga till grund för ansökningar av nya och förnyade YH-utbildningar som ska lämnas in till Myndigheten för Yrkeshögskolan under 2022 som om de beviljas kan starta hösten 2023.


Kompetensbrist inom bygg i offentlig sektor

Enkätsvaren från kommunerna kom in vid årsskiftet. Näringslivet har på sig till i mitten av mars med att komma in med svar, men många har redan kommit in.

Det vi kunnat se från svaren från den offentliga sektorn är att kompetensbehoven är stora inom vård, omsorg och skola. Något överraskande är att behoven är nästan lika stora inom bygg, anläggning och fastighet, vilket man annars kan tänka är störst behov av hos den privata sektorn, säger Sara Kandel.


Ökar chanserna för fler utbildningar till norr

En liten kommun skulle ensam ha svårt att få en ansökan beviljad. Genom att kommunerna går ihop och gör den här kartläggningen blir chanserna att få hit rätt YH-utbildningar betydligt större.

Om en kommun har behov av två bygglovshandläggare så kommer det ju inte att starta upp en utbildning för det, men om det finns ett sammanlagt behov av låt oss säga 20 bygglovshandläggare bland kommunerna i norr är chanserna för att starta upp en distansutbildning betydligt större, menar Sara Kandel.


Utbildningsaktörer positiva till projektet

Utbildningsföretaget Lernia är väldigt positiva till att Akademi Norr gör den här kompetenskartläggningen.

Tidigare har det varit vi själva som har gjort den inför att vi ansöker om nya utbildningar, därför har det här underlättat väldigt mycket för oss, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia.

Hon menar att det även ökar chanserna till att få fler utbildningar beviljade.

Med ett så här gediget underlag blir ansökningarna om nya utbildningar bättre, vilket i sin tur ökar chanserna att få fler utbildningar till inlandskommunerna.


Förutom att tillhandahålla utbildningar är Lernia även ett bemanningsföretag.

Arbetet med kompetenskartläggningen blir resurseffektivt. Vi får kontaktuppgifter till företagen som uppgett att de har behov av en viss kompetens och kan matcha dem med de som studerar på våra utbildningar.


Inlandsföretaget jublar över ny utbildning

Till hösten startar utbildningsaktören FEI en utbildning till Redovisningskonsult i bland annat Arvidsjaur. Vilket är en direkt verkan av en kompetenskartläggning som tidigare gjorts av Akademi Norr.


Behovet av Redovisningskonsulter är stort i Arvidsjaur. Nu hurrar redovisningsbyrån Redok i Arvidsjaur över att utbildningen kommer.

Vi är superglada över att utbildningen startar här. Det kommer göra det möjligt för vårt företag att växa, säger Elin Lundström, på redovisningsbyrån Redok.


Utbildningen kommer att genomföras i en hybridvariant, som ger möjlighet att delta både genom klassrumsundervisning och på distans. Teori kommer att blandas med praktik.

Vi tror att det här är en jättebra utbildning som kommer att utmynna i väldigt eftertraktade elever. Vi är intresserade av att ta emot en LIA-praktikant (lärande i arbete) i höst och det känns jättespännande, säger Anna Gustafsson, på redovisningsbyrån Redok.


Det här är kommunerna som deltar i kartläggningen:

 • Arjeplog

 • Arvidsjaur

 • Dorotea

 • Kramfors

 • Lycksele

 • Malå

 • Norsjö

 • Sollefteå

 • Sorsele

 • Storuman

 • Strömsund

 • Vilhelmina

 • Åsele

 • Kiruna

 • Pajala

 • Gällivare

 • Jokkmokk

 • Boden

 • Haparanda

 • Kalix

 • Luleå

 • Piteå

 • Älvsbyn

 • Överkalix

 • Övertorneå

 • Skellefteå

 • Umeå

 • Robertsfors

 • Vindeln


Projektet finansieras av LINN, Lärcentrum i norra Norrland.

Comments


bottom of page