top of page

Akademi Norr presenterar sitt kompetensarbete för EU-chefer för yrkesutbildning


Den 22 mars hölls ett studiebesök hos FEI i Stockholm, där 80 generaldirektörer och chefer för yrkesutbildning från EU- och kandidatländer välkomnades tillsammans med Utbildningsdepartement. Syftet var att inhämta kunskap om hur FEI arbetar med att utforma YH-utbildningar tillsammans med arbetslivet, som ger de studerande och samhället kompetens som är nödvändig för den gröna omställningen.


– Vi är hedrade över att FEI blev utvalda för detta studiebesök från EU. Det är en stor bekräftelse på att våra YH-utbildningar möter det aktuella kompetensbehovet och är av betydelse för framtidens utveckling. Under dagen presenterade vi två av våra YH-utbildningar, Energiingenjör och Betongingenjör, där kopplingen till den gröna omställningen är extra tydlig. Vi presenterade även vårt hybridkoncept FEIFLEX, som möjliggör studier på ett flexibelt och hållbart sätt, säger Azadeh Lind, affärsområdeschef för offentliga utbildningar på FEI.


Meeting of Directors General for Vocational Education and Training (DGVT) är ett EU-möte som samlar generaldirektörer för yrkesutbildning. Denna gång skedde DGVT-mötet i Sverige inom ramen för ordanförandeskapet i EU. Det övergripande temat var kompetenser för den gröna omställningen, som företag behöver för att vara konkurrenskraftiga och kunna anpassa sig till omställningen.


FEI kontaktades tidigare i år av Utbildningsdepartementet för att boka in ett studiebesök i anknytning till DGVT-mötet och dess tema. Syftet var att illustrera hur FEI:s YH-utbildningar utformas tillsammans med arbetslivet, hur de möter arbetslivets behov och vad det innebär för de studerande. I blickfånget var utbildningarna till Energiingenjör och Betongingenjör, två yrken som på flera sätt bidrar till en mer hållbar framtid, samt hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör flexibla studier.


– Utbildningsledarna för Energi- och Betongingenjör, Elin Frösell och Anders Torén, fick presentera sina utbildningar. Ett par studerande delade också med sig av sina erfarenheter av yrkesrollerna, tillsammans med Jonas Carlswärd, chef för teknik och provning samt LIA-ansvarig på Betongindustri AB/Heidelberg. Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på branschorganisationen Byggföretagen, och Rickard McCarthy, vd för Svenska Betongföreningen, bidrog även med arbetslivets perspektiv från sina respektive branscher.


I programmet berördes även FEI:s arbete med att utforma utbildningar för att tillgodose kompetensbehov på såväl regional som nationell nivå. Martin Bergvall, förbundschef för Akademi Norr, berättade om Norrlands samverkansarbete kring högre utbildning.

– Genom samarbetet med Akademi Norr erbjuder vi YH-utbildningar, bland annat till energiingenjör, på lärcenter i flera norrländska orter via FEIFLEX. Kompetensbehovet på dessa orter är stort och invånarna har tidigare inte haft möjlighet att utbilda sig utan att behöva flytta, säger Azadeh Lind.


Målsättningen inför studiebesöket var att bidra till ett stort erfarenhetsutbyte som främjar framtidens kompetensutveckling för den gröna omställningen.

– Studiebesöket från EU var en unik möjlighet för FEI. Det innebar att vi i ett internationellt sammanhang fick dela med oss av våra kunskaper om att bedriva YH-utbildningar tillsammans med arbetslivet, och visa hur det kan främja en positiv utveckling för ett mer hållbart samhälle, säger Azadeh Lind.


För mer information: Azadeh Lind, affärsområdeschef FEI, 010–410 59 07, azadeh.lind@fei.se Magnus Sjöbäck, presskontakt FEI, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

Comments


bottom of page