top of page

Arbetslag i Storumans kommun vinnare av nytt prisAkademi Norr, Umeå universitet och Region Västerbotten delar i dag ut "Vårdens VFU-stjärna".

Priset, som är nytt, uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter.

Årets vinnare är arbetslaget i Storumans kommun.


Pressmeddelande 2023-12-11

I en tid då Umeå universitet aktivt decentraliserar sjuksköterskeutbildningen och planerar för fler utbildningsprogram, blir rollen som VFU-handledare allt viktigare.


– Med Umeå universitets expansion av sjuksköterskeutbildningen till inlandet och fler planerade utbildningsprogram, är det nu viktigare än någonsin att vi har tillräckligt med kvalificerade VFU-handledare. Dessa handledare är inte bara en kritisk resurs för att säkerställa kvaliteten på utbildningen, utan också en länk för att attrahera och behålla kompetent vårdpersonal i regionen, säger Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr.


Är en ledande aktör

Storumans kommun exemplifierar framgångsrik VFU-handledning och stödjer Umeå universitets decentraliserade utbildningsstrategi. De får priset på grund av deras arbete och bidrag till den framtida kompetensutvecklingen inom vården i regionen. Storumans kommun har framstått som en ledande aktör inom VFU för sjuksköterskestudenter, speciellt i Södra Lappland. Genom deras användning av pedagogiska modeller som Peer learning har de skapat en god lärmiljö som främjar både studenternas och sjukvårdens utveckling.


– Engagerade VFU-handledare är nyckelpersoner för att kunna genomföra decentraliserade vårdutbildningar av mycket hög kvalitet, säger Magnus Hultin, vicedekan för klinisk samverkan på Medicinsk fakultet på Umeå universitet.


– Vi arbetar nu med att ta fram en digital klinisk handledarutbildning och planerar för årliga utvecklingsdagar för de kliniska handledarna. Fler välutbildade och engagerade handledare, motiverade studenter och duktiga lärare skapar tillsammans en riktigt bra utbildning.


"Gör skillnad"

Carina Olovsson, enhetschef, Enheten för utbildning och kunskapsutveckling, FoUI-staben vid Region Västerbotten är inne på samma spår.

– Att möjliggöra decentraliserad utbildning i hela länet är en viktig del i den kompetensförsörjning som regionen och länet behöver. Att satsa på handledarna är viktigt genom handledarutbildning och nätverkande mellan universitet, utbildningsanordnare och region. Regionens handledare har en av de allra viktigaste rollerna, att visa och introducera studenter och elever till våra fina och viktiga vårdyrken. Tillsammans gör de skillnad för framtidens vård, säger hon.


Förutom ära och beröm får arbetslaget ta emot 10 000 kronor för sina insatser. Priset delades ut måndag 11 december. 


Om Vårdens VFU-stjärna
  • Priset Vårdens VFU-stjärna: Innovation och Engagemang i VFU instiftas i år för första gången och är tänkt att delas ut årligen. Detta pris är ett samarbete mellan Akademi Norr, Umeå universitet, medicinska fakulteten och Region Västerbotten. Det ska särskilt uppmärksamma och hedra de verksamheter och arbetslag som spelar en kritisk roll i vår regions kompetensförsörjningsarbete.

  • Juryn, som består av representanter från Akademi Norr, Medicinska fakulteten och Region Västerbotten, väljer ut pristagaren baserat på deras exceptionella bidrag till VFU-processen. Det inkluderar förmågan att välkomna och effektivt handleda sjuksköterskestudenter samt att implementera innovativa lösningar för att förbättra VFU-upplevelsen.

  • Från och med 2024 kommer arbetsplatserna att ha möjlighet att skicka in nomineringar för priset. Detta steg är avsett att öka delaktigheten och erkänna ett bredare spektrum av framstående insatser inom VFU.

  • Vårdens VFU-Stjärna representerar inte bara ett erkännande av individuella insatser inom VFU. Det symboliserar även det värdefulla samarbetet mellan regionala aktörer, vilket säkerställer att VFU blir en värdefull, kvalitetsförbättrande erfarenhet för alla inblandade – studenter, handledare och patienter.


Motivering för utmärkelsen till Storumans kommun

Storumans kommun har framstått som en ledande aktör i Södra Lappland gällande VFU för sjuksköterskestudenter och är därför en värdig mottagare av priset Vårdens VFU stjärna. Kommunens sjuksköterskehandledare har visat på skicklighet och engagemang

i att välkomna och handleda studenter. Genom deras användning av Peer learning 

har de skapat en stödjande lärmiljö som effektivt främjar lärande.

 

Denna metod har inte bara bidragit till att stärka studenternas kliniska färdigheter och självförtroende,utan också till attskapa en mer inkluderande och samarbetsvillig atmosfär inom sjukvården. 

Storumans kommun har även fått beröm för sin positiva attityd och sitt engagemang, 

vilket återspeglas i de positiva omdömena från både studenter och universitetet.

 

Utöver detta erbjuder Storumans kommun utmärkta boendelösningar för sjuksköterskestudenterna, 

vilket ytterligare underlättar deras inlärningsprocess och gör det möjligt för dem att fullt ut fokusera 

på sin VFU-upplevelse.


Denna helhetsbaserade inställning till studenternas välbefinnande och utbildning gör Storumans 

kommun till en idealisk mottagare av detta pris. Deras insatser är inte bara ett gott exempel för 

andra kommuner, utan bidrar också på ett betydande sätt till kompetensutvecklingen inom vården

i hela regionen.Kontaktuppgifter

Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr


Magnus Hultin, vicedekan för samverkan om klinisk praktik vid Umeå universitet.


Carina Olovsson, Enhetschef Region Västerbotten

Enheten för utbildning och kunskapsutveckling, FoUI-staben.

090-7850970 / 070-5820970 carina.olovsson@regionvasterbotten.se


Ulla-Maria Åkerblom, Enhetschef Medicinska Enheten (Storumans kommun)


Comments


bottom of page