top of page

De 6 mest efterfrågade yrkena i inlandet


Det finns några yrken som är särskilt efterfrågade i Akademi Norrs 12 kommuner. Här kan du läsa mer om dem och om vilka utbildningar som krävs.


Sjuksköterska

Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du som läser till sjuksköterska vill jobba med andra i team, för de som är i behov av dina insatser och stöd.


Utbildningen till vårdadministratör är inriktad mot vårdadministrativt arbete inom flera delar av bl.a. hälso- och sjukvården, vårdcentraler, företagshälsovård, privata vårdinrättningar, läkemedelsindustri och medicinska forskningsverksamheter. Utbildningen har två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en treårig kandidatexamen. Utbildningen är uppbyggd genom ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna, något som ger möjligheter till breda utbildningskunskaper.


Läs mer om utbildningar inom sjuksköterska

Sjuksköterskeutbildning 180 hp Umeå Sjuksköterskeutbildning 180 hp Luleå Röntgensjuksköterska 180 hp LTU är ett av åtta lärosäten som har röntgensjuksköterskeprogram och det enda som har intag till vårterminen samt enda lärosätet med utbildning på distans.​
 

Socionom

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig. Om du vill studera på Umeå universitet ansöker du antingen till campus Umeå eller till distansprogrammet. Under hela termin fem har du handledd praktik inom Västernorrlands-, Västerbottens- eller Norrbottens län. Du kan också välja att göra den praktiken utomlands.


Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.

 Ekonom

De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Ekonomprogrammet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter.​ De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Ekonomprogrammet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter.​


Läs mer om utbildningar till ekonom


 


Lärare

Människor har olika sätt och olika takt att lära sig på. Det gör läraryrket omväxlande och roligt. Som student vid lärarutbildningen lär du dig att se både den enskilde elevens och hela gruppens behov. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet använder ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din lärarroll.


Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 i Umeå är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fortsatta lärande i grundläggande skolämnen. Under studietiden fördjupar du dig i skolans ämnen svenska, engelska och matematik och därutöver studerar du ett fördjupningsämne.​

Som lärare är du en viktig person för eleverna eftersom du lägger grunden för deras lärande och utveckling. Utbildningarna på Mittuniversitetet ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa. Som färdig lärare kan du se fram emot en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad.
Läs mer om utbildningar till lärare


 Förskollärare

Som förskollärare utmanar och stödjer du barnens lärande och utveckling inom många områden med hjälp av olika arbetssätt där kommunikativa och utforskande processer likväl som kreativt skapande ingår. Det ledarskap du utvecklar bygger mycket på att ta tillvara på barnens perspektiv och göra dem delaktiga. Förmåga att möta och visa omsorg om det enskilda barnet i gruppen är också centralt i förskollärarens ledarskap.

Läs mer om utbildningar till förskollärare


Ingenjör

En högskoleingenjörsutbildning är på tre år till skillnad från de femåriga utbildningarna till civilingenjör. En annan skillnad är att en högskoleingenjörsutbildning har en större andel praktiska kurser än civilingenjör och innehåller inte lika mycket matematik och fysik.


Underhållsteknik är ett starkt växande och attraktivt ingenjörsområde. Ett effektivt underhåll är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. Genom att förlänga livslängden på system och infrastruktur är underhåll viktigt för en hållbar utveckling.

Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning.

Läs mer om utbildningar till ingenjör

Commentaires


bottom of page