top of page

Fler YH-utbildningar till Akademi Norrs kommuner

Nu ska det bli betydligt fler utbildningar från Yrkeshögskolan i Norrlands inlandskommuner. Bakom satsningen står kommunalförbundet Akademi Norr. Hela 9 av 10 studenter får jobb inom ett år efter examen.Just nu kartlägger Akademi Norr arbetsmarknadens behov av arbetskraft i Norrlands inlandskommuner. Både inom kommunal verksamhet och i näringslivet. Undersökningen ska ligga som grund när kommunalförbundet nu ska se till att antalet YH-utbildningar som erbjuds i inlandet ska öka kraftigt. De 13 medlemskommuner som ingår i Akademi Norr har tidigare erbjudit relativt få YH-utbildningar.

– Norrbotten och Västerbotten står vardera bara för cirka två procent av antalet ansökningar av YH-utbildningar i riket. Och då är de flesta av de utbildningarna förlagda i Umeå, Skellefteå och Luleå, inte i inlandet. Men nu ska det bli ändring på det, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.


Viktigt för näringslivet YH-utbildningar ska matcha arbetslivets behov och tas fram tillsammans med näringslivet, eftersom de vet vilken kompetens som kommer att behövas de kommande åren. Men i Norrlands inland har det varit oklart vilka behov som finns. Därför går nu Akademi Norr in och gör en omfattande kartläggning i samarbete med Region 10 och Region Västerbotten. En sådan ger ett bättre utgångsläge inför kommande ansökningar, berättar Martin Bergvall.

– Istället för att bli erbjudna utbildningar via olika aktörer så kan vi istället gå in i en beställningsfunktion och se till att vi får de YH-utbildningar vi behöver, säger han.

Det är till nästa ansökningsomgång, som ska vara klar juni 2021, som det ska sökas betydligt fler YH-utbildningar till inlandet än vad som gjorts tidigare.

– Det är väldigt viktigt att vi kan erbjuda YH-utbildningar i inlandet. Vissa branscher skriker efter personal, men det saknas utbildad kompetens. Det här är win win för alla. För näringslivet, invånarna och Yrkeshögskolan, säger Beatriz Axelsson, tillväxtchef Norsjö kommun och ordförande för Region 10:s näringslivschefer.


De flesta får jobb Fler än 9 av 10 som läser en yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter examen, visar undersökningar av Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det är ett mycket effektivt sätt att lösa kompetensbrist på och erbjuda nya arbetstillfällen i inlandet. En nyckel är att varje utbildning anpassas efter näringslivets behov i den region där utbildningen bedrivs, säger Martin Bergvall och berättar att alla utbildningar de söker också ska vara distansanpassade så att det blir tillgängliga för alla invånare i inlandet.


Om Akademi Norr: – Består av 13 medlemskommuner: Arvidsjaur, Arjeplog, Norsjö, Malå, Storuman, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Lycksele, Kramfors, Sollefteå och Strömsund. – Kommunalförbundets syfte är att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. – Inom denna samverkan har varje deltagande kommun ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr, vilket verkar som ett nav för det övergripande samarbetet. Om Yrkeshögskolan – Erbjuder utbildningar som matchar arbetslivets behov. – Utbildningarna tas fram i samarbete med näringslivet, och cirka 30 procent av studietiden består av praktik.

– Hela 9 av 10 av studenterna får ett jobb inom ett år efter examen. För mer information:  Martin Bergvall, verksamhetschef, Akademi Norr Tel: 070-6003332 Mejl: martin.bergvall@akademinorr.se Beatriz Axelsson, näringslivschef Norsjö kommun Tel: 072-5001530 Mejl: beatriz.Axelsson@norsjo.se

Comments


bottom of page