top of page

Kompetensverkstad med 26 kommunerDrygt 60 tjänstepersoner och politiker från 26 kommuner deltar i Akademi Norrs, Lapplands lärcentra och Campus Skellefteås stora workshop, i Arvidsjaur 17-18 november: -Syftet är att stärka våra utbildningsorganisationer, bygga samverkan och få fler från vår region att plugga vidare, sa Akademi Norrs verksamhetschef Martin Bergvall.


Vidare önskas skapa bättre samarbete med universitet/högskolor och näringsliv för att göra det enklare att studera från hemorten. Under gruppdiskussionerna diskuteras en SWOT*.


I workshopen deltar en delegation från Gävleborgs län som samarbetar med Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå, för att skapa en liknande ansökan för deras region. Oldenburg University i Tyskland är intresserad av att applicera den svenska lärcentramodellen till tysk glesbygd: -Analysen ska bli underlag till projektansökan för fortsatt arbete med utökad utbildning i Norrlands inland, sa Martin Bergvall.


Från Lapplands lärcenter uttrycktes önskemål om hjälp från universitet och högskolor med flexibla utbildningar som går att studera på distans: "Att bo och kunna utbilda sig är viktigt även i glesbygd. Utbildning föder utbildning". Lärcentra blir en superviktig" del i arbetet med att höja utbildningsnivån i glesbygd, sa Martin.


Tommie Helgeé, European Minds:
-Vi är i behov att ta fram framtidsutbildningar som vi i dag inte riktigt vet vad de är... För att följa den gröna omställningen samt återinträde på arbetsmarknaden, kompetensutveckling med mera.

Ida Lind, Skellefteå kommun, berättade om kommunfullmäktiges uttalade fokus på utveckling av Skellefteå Campus: -Vår stad befinner sig i en omvälvande stadsomställning, där vi beräknas gå från cirka 70 000 invånare till 90 000. Det byggs som aldrig förr och det innebär att vi i allt högre grad blir beroende av kompetensförsörjning.

Hon konstaterade att de har 15 mil i snitt till närmaste universitet. Så är det även i inlandet. Minst sagt: -Därför måste vi hitta smarta samarbeten, konstaterade Ida och Anders Norberg, Skellefteå Campus fyllde i: -I dag är inte tekniken något problem, utan det handlar mer om det mentala".Text och bilder: Kent Norberg, Arvidsjaur kommun

*SWOT - En analysmodell där man tittar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Workshopen är en del av Koordinerad Kraftsamling högre utbildning - ett regionalt projekt som finansieras av Region Västerbotten.Comments


bottom of page