top of page

Lyckad satsning - nu vill socialchefer i kommunerna ha kvar utbildningarna
I vården är det svårt att frigöra personal för att åka på kurser. Därför blev en digital utbildningslösning en framgång – med närmare tusen deltagare. Nu har chefer i de deltagande kommunerna signalerat att de vill ha kvar utbildningarna. – Det är intressanta och välplanerade utbildningar som ligger väl i tiden. De har dessutom varit tillgängliga för alla och det har varit av stor betydelse, säger Karl Johan Ottosson, kommunchef i Vilhelmina.

Genom ESF-projektet Välfärdsteknologi i omsorgen har vårdpersonal inom äldreomsorg och personlig assistans i tolv inlandskommuner fått möjlighet till enkel och snabb kompetensutveckling. Utbildningarna har handlat om allt från grundläggande datakunskap till personcentrerad vård till att dokumentera säkert. Nu har hela 1 000 personer genomgått utbildningarna – ett resultat över förväntan.

– Målet när vi startade projektet var att 400 medarbetare skulle genomföra utbildningarna men det blev mer än det dubbla. Det har varit väldigt lyckat, säger Katarina Lindgren Cortés, projektledare vid Akademi Norr.

Passande format

Deltagandet har varit rekordhögt tack vare det digitala formatet som gör det lätt att utbilda sig när man har tid. Den typen av upplägg har gett snabba resultat.

– Jag har kunnat gå utbildningarna när det passar mig och pausa och återgå vid ett senare tillfälle, vilket har underlättat för mig. Och jag har fått ökad kompetens och trygghet i mitt arbete, säger Anton Landström på korttidsboendet Bryggan i Arvidsjaur.

Majoriteten nöjda

Bland deltagarna uppger nästan nio av tio att de har stor användning av utbildningarna i sitt arbete. Intresset av att fortsätta med plattformen har varit stort, trots att projektet avslutas i december. Både socialchefer och kommunchefer vill driva detta vidare och det blir nu verklighet.

– Genom att vi har fortsatt tillgång till utbildningarna under 2023 så kommer fler medarbetare än hittills att kunna ta del av utbildningarna, vilket är väldigt bra, säger Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef vård- och socialförvaltningen, Strömsunds kommun.


Margareta Persdotter, äldreomsorgschef i Arvidsjaur Kommun är också nöjd med att plattformen får finnas kvar.

– Utbildningarna har inneburit att personalen känner sig tryggare i sitt arbete och sin digitala kompetens. Det underlättar dessutom när ny personal ska introduceras för då kan de gå utbildningarna och all personal får samma grund. Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Digitala utbildningar som är individuella, men som har betydelse för teamet, är en del av begreppet attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Det känns bra att vi kan bidra till det, både för arbetsgruppen och för den enskilde individen.

Även i Sollefteå kommun har projektet varit framgångsrikt.

– Alla som arbetar inom funktionsstöd har genomfört utbildningarna och det är vi mycket stolta och tacksamma för eftersom vi ser att det bidrar till högre kompetens och trygghet hos medarbetarna, säger Hans Lundberg, enhetschef på funktionsstöd, Sollefteå kommun.Om utbildningarna:

  • Utbildningsplattformen är en del av projektet Välfärdsteknologi i omsorgen som drivs av Akademi Norr och finansieras av Europeiska socialfonden.

  • Målet är att stärka omsorgspersonalens digitala kompetens för att lättare hantera de verktyg som används dagligen i arbetet. Medarbetarna har tillgång till webbaserade utbildningar via en digital plattform.

  • Tolv kommuner i norra och mellersta Sverige har deltagit i projektet och fått möjlighet att genomföra utbildningarna. De tolv kommunerna är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

  • Projektet har pågått mellan 2020 och 2022.För mer information och kontakt:

Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.

Mejl: martin.bergvall@akademinorr.se

Telefon: 070-600 33 32


Comments


bottom of page