top of page

Så kan du utbilda dig och bo kvar i Strömsund


Kvinna som symboliserar att studera


Digitaliseringen möjliggör att boende i glesbygd kan studera på högre nivå utan att behöva flytta till större städer. Lärcentrum i Strömsund arbetar hårt för att kunna erbjuda kommunens invånare en bred palett av utbildningar.


Strömsund är Sveriges till ytan sjätte största kommun. I centralorten Strömsund jobbar Heidi Sundelin och Lisa Sjölin hårt för att erbjuda vuxna som bor i glesbygd möjlighet att bo kvar och utbilda sig. Heidi Sundelin är biträdande rektor på vuxenutbildningen och Lärcentrum sedan ett år tillbaka.

– De här frågorna är mycket viktiga för hela kommunen, och nu får jag äntligen jobba på heltid med att utveckla vuxenutbildningen i Strömsund.


Lisa Sjölin har omväxlande arbetat på arbetsförmedlingen och som studie- och yrkesvägledare i hela arbetslivet. Enligt henne är de mest populära eftergymnasiala utbildningarna på orten sjuksköterska och socionom.

– Jag får ofta frågor om att läsa in behörighet för att kunna bli sjuksköterska. Båda utbildningarna finns att läsa via Mittuniversitetet i Östersund, säger hon.

Två kvinnor som blir intervjuade i artikeln
Lisa Sjölin (t.v) och Heidi Sundelin

Allt fler utbildningar på distans

En trend i utbildningsvärlden är att allt fler utbildningar går att läsa på distans. I höstas började tio sjuksköterskestudenter på den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen som Mittuniversitet anordnar. Strömsund är en av fem kommuner som tilldelats platser.

– Vi är så glada att vi har fått vår första decentraliserade utbildning hit på länge. Studenterna träffas här på Lärcentrum och följer föreläsningarna via vår storbildsskärm, säger Heidi Sundelin.

– Åtminstone tre av de tio studenterna valde utbildningen specifikt för att den finns här på orten.


Hon säger att Lärcentrum har sökt statsbidrag för att utveckla Lärcentrum genom att kunna investera i en större skärm.

– För att kunna genomföra utbildningen behöver vi en bra digital miljö. Det har vi redan nu men vi vill rusta upp och kunna erbjuda ännu fler decentraliserade utbildningar.


Akademi Norr vill få fler utbildningar till Strömsund

Heidi Sundelin lyfter kommunalförbundet Akademi Norr, som har en viktig roll för att påverka högskolor och universitet att erbjuda den här typen av utbildningar.

– Jag tror att det är framtiden. Mittuniversitet blev överraskade av söktrycket till den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen. Det var fler sökande än man hade kunnat räkna med.

– Fördelen med den här utbildningen jämfört med att läsa helt på distans är att de som studerar har en plats att gå till och en studiegrupp att träffa.


Under de senaste fem åren har Strömsund även drivit en vindkraftteknikerutbildning på Lärcentrum. Den har varit mycket populär.

– Vi är glada över att vi kunnat erbjuda den. Närmare 100 procent av de studerande har fått jobb. Tyvärr kommer vi inte kunna driva den vidare. Statsbidraget hade minskats och finansieringssystemet för yrkeshögskolan är tufft.

– Vi får nämligen statsbidrag beviljat per elev. Slutar en elev, och det är alltid någon som gör det, så försvinner statsbidraget, säger Heidi Sundelin.

Lisa Sjölin nämner studenter från Strömsund som läser på övriga Yrkeshögskoleutbildningar i landet.

– Att läsa på yrkeshögskola är väldigt bra. Utbildningen är mer praktiskt inriktad och är dessutom till stor del arbetsplatsförlagd. Utsikterna till jobb efter avslutade studier är mycket goda. Det finns dessutom ett otroligt utbud av utbildningar. Om man är nyfiken är det bara att kontakta mig.


3 populära utbildningar


1. Sjuksköterska

Den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen arrangeras av Mittuniversitet. Första kullen studenter började hösten 2023. Intresset var stort och till Strömsund sökte 109 personer till de tio platserna.


2. Socionom

Den populära socionomutbildningen i Östersund riktar sig till dig som vill förstå och förändra människors livsvillkor. Mittuniversitetet erbjuder två långa handledda praktikperioder, den enda socionomutbildningen i Sverige med detta inslag.


3. Vindkrafttekniker YH

Den populära vindteknikerutbildningen i Strömsund gav människor den kompetens som krävs för att arbeta som tekniker i en vindkraftpark. Utbildningen läggs nu ner på grund av ekonomiska skäl, men förhoppningen är att i framtiden kunna erbjuda den igen.


Comments


bottom of page