top of page
Male Nurse

SJUKSKÖTERSKA

Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du som läser till sjuksköterska vill jobba med andra i team, för de som är i behov av dina insatser och stöd.

Utbildningen till vårdadministratör är inriktad mot vårdadministrativt arbete inom flera delar av bl.a. hälso- och sjukvården, vårdcentraler, företagshälsovård, privata vårdinrättningar, läkemedelsindustri och medicinska forskningsverksamheter. Utbildningen har två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en treårig kandidatexamen. Utbildningen är uppbyggd genom ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna, något som ger möjligheter till breda utbildningskunskaper.

Vårterminen 2022

2-3 år (heltid)

120-180 hp

Erbjudande från våra kommuner

I en del kommuner kan du få särskilda erbjudanden om du väljer att plugga vidare. Erbjudanden kan vara alltifrån boende till garanterade jobb efter examen. Mer info kommer snart.

Läs mer om utbildningar inom sjuksköterska

Sjuksköterskeutbildning 180 hp Umeå

Sjuksköterskeutbildning 180 hp Luleå

Röntgensjuksköterska 180 hp

LTU är ett av åtta lärosäten som har röntgensjuksköterskeprogram och det enda som har intag till vårterminen samt enda lärosätet med utbildning på distans.

Vårdadministratör 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, Mittuniversitetet

Ges även på distans

bottom of page