top of page

5 nya utbildningar till norr: Samverkan mellan länen en framgångsfaktorElkonstruktör, Svetsspecialist och Byggproduktionsledare. Det är några av de nya yrkeshögskoleutbildningarna som kommer till Norrbotten och Västerbotten. Att man fångat upp behoven hos företagen i länen är en av anledningarna till den höga utdelningen. Vi har allt att vinna på att samverka kring gemensamma kompetensutmaningar - vilket vi ser ger goda resultat nu. Det pratas mycket om vilka behov som finns, men någon ska ju också arbeta med att säkerställa att utbildningar finns tillgängliga, säger Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr, som initierade ansökningar för 14 yrkeshögskoleutbildningar denna gång. Myndigheten för yrkeshögskolan har nu beslutat vilka av de 1200 YH-ansökningar i Sverige som blir verklighet. Akademi Norr, som initierat ansökningar för 14 utbildningar till Norrbotten och Västerbotten, fick mer utdelning än snittet i Sverige. Att vi fått hela 5 av 14 yrkeshögskoleutbildningar beviljade i år är ett resultat av den kartläggning av behov vi gjort. Vi får nu 5 nya utbildningar, alla med olika utbildningsanordnare. Det är fantastiskt roligt och vi vet att underlaget har varit en avgörande faktor. Den här gången kunde vi sätta ihop starkare ansökningar. Under förra året gjorde vi en stor kompetenskartläggning i norra Norrland och fick svart på vitt vilka utbildningar företagen verkligen behöver. Samtidigt har vi jobbat över länsgränserna för att verkligen få igenom dessa, säger Sara Kandel, utbildning- och verksamhetskoordinator, Akademi Norr.


Helhetsgrepp och samverkan viktigt för länen i norr Med tillväxten i norra Sverige är det viktigt att den samverkan som gjort det här möjligt fortsätter. Det har varit viktigt att Akademi Norr börjat i rätt ände med att inventera behoven hos företagen och tagit ett helhetsgrepp för de nordligaste länen, säger Stina Almkvist, strateg kompetensförsörjning, Region Norrbotten och tillägger att hon saknar beviljade utbildningar inom kulturella och kreativa näringar som sökts från Norrbotten. Utbildningar som hon menar behövs för en mer diversifierad arbetsmarknad.

Även Region Västerbotten ser fram emot fler relevanta YH-utbildningar, och ökade möjligheter att studera på eftergymnasial nivå från sin hemort.

Att samverka kring frågorna är helt avgörande för Västerbotten. Många aktörer bidrar på olika sätt till kompetensförsörjningen. Genom att jobba smart tillsammans är chansen större att få fler beviljade utbildningar till Norrland, säger Maria Kammersson, samordnare inom kompetensförsörjning, Region Västerbotten.


Platsbundna utbildningar gynnar lokala näringslivet

Två av utbildningarna, Svetsspecialist och Elkonstruktör, är inom teknik. Ett område som fick hög prioritet i ansökningsomgången.

Just för utbildningen Elkonstruktör har vi haft nära dialog med det regionala näringslivet, tack vare Akademi Norr. Beviljandet av utbildningen är ett resultat av samarbete med företagen och att vi har lyssnat på deras behov, säger Feven Tesfai, affärsutvecklingsansvarig, TUC yrkeshögskola.


Hanna Månsson, partneransvarig, KYH yrkeshögskola
Hanna Månsson, KYH yrkeshögskola

Vissa av de nya utbildningarna är platsbundna, vilket innebär att man behöver studera på plats. Något som gynnar det lokala näringslivet.

– Det är viktigt att de som går utbildningarna sedan kan jobba i företagen på orterna som behöver kompetens. Därför är det positivt att vår utbildning Byggproduktionsledare kommer att vara platsbunden. Man måste helt enkelt bo i norr för att gå den, säger Hanna Månsson, partneransvarig, KYH yrkeshögskola.


– Vi ser fram emot att bidra till den regionala kompetensförsörjningen med en utbildning som är viktig för industrin nu när flera företag expanderar och etablerar sig i regionen, Julia Degerkvist, Anbudsansvarig på Lernia Yrkeshögskola som ska anordna utbildningen Svetsspecialist.


Här är de 5 beviljade utbildningarna som Akademi Norr varit med och initierat via samarbetsprojektet Koordinerad Kraftsamling YH:

Fastighetsförvaltare, Yrkesakademin

Elkonstruktör, TUC yrkeshögskola

Svetsspecialist, Lernia

Byggproduktionsledare, KYH

Stödpedagog, Reveljen Sollefteå

För mer information och kontakt:

Martin Bergvall, förbundschef, Akademi Norr

070-600 33 32

Maria Kammerson, samordnare inom kompetensförsörjning, Region Västerbotten

070-657 57 46

Hanna Månsson, partneransvarig, KYH yrkeshögskola

076- 885 2125

Comentários


bottom of page