top of page

Framgångsrikt koncept att utbilda vårdpersonal


Jessica Viklund, Sollefteå kommun

Larmrapporter om brister inom vården duggar tätt - allt från personalbrist till otrygghet. Sollefteå och Arvidsjaur har därför satsat på att utbilda vårdpersonalen, som nu upplever sitt arbete mer tryggt och effektivt.

– Nu har vi större yrkeskompetens och kan stötta våra brukare mycket bättre, säger Jessica Viklund, stödassistent och samordnare Sollefteå kommun.


Nyckeln till framgången är digitala utbildningar. I de får vårdpersonalen möjlighet att lära sig använda nya digitala verktyg. Plattformen för utbildningarna är digital och det handlar om allt från grundläggande datakunskap till personcentrerad vård och att dokumentera säkert. Det är svårt att frigöra personal för att åka på kurser inom vården, men tack vare att utbildningarna är digitala har det öppnat upp möjligheten att ta del av kurserna.

– Jag har kunnat gå de webbaserade utbildningarna när det passar mig och pausa och återgå vid ett senare tillfälle, vilket har underlättat för mig, säger Anton Landström på korttidsboendet Bryggan i Arvidsjaur.


Utbildningarna riktar sig till personal inom äldreomsorg och personlig assistans och chefer i 12 inlandskommuner i Norrland. Deltagande kommuner är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Sollefteå och Strömsund.


Enkelt och pedagogiskt – en vinst för alla

Upplägget för utbildningarna bygger på att det ska finnas möjlighet att gå kurs i grundläggande datoranvändning för de som har behovet, vilket har varit uppskattat. – Utbildningarna är enkla och plattformen är väldigt pedagogisk. Även de kollegor som inte är så teknikintresserade tycker det är enkelt. Bland annat för att det även finns en grundkurs i datoranvändning och det är bra för de som inte har så mycket datorvana, säger Jessica.

Utbildningarna har även inneburit en större trygghet i sin yrkesprofession, vilket både Jessica i Sollefteå och Anton i Arvidsjaur kan bekräfta.

– Jag är tryggare med hur den sociala dokumentationen ska utformas så det blir korrekt, och jag känner mig tryggare när jag kan lita på att mina kollegor utför arbetet på samma sätt. Dessutom blir det lättare att följa insatser som görs och följa arbetet kring brukarna och vårdtagarna. Det har även öppnat upp diskussioner kring hur tekniken kan underlätta, både för personal och vårdtagare, säger Anton Landström.


Håller yrkeskunskapen levande

På Jessicas arbete inom socialpsykiatrin på boendet Solrosen innebär det ofta att stötta och hjälpa brukarna i vardagen, med allt vad det innebär. – Eftersom det mesta är digitaliserat idag och många behöver stöd i allt från att sköta kontakter med myndigheter till att handla, så är det en förutsättning att personalen kan hantera digital teknik. Nu kan vi stötta brukarna på ett bättre sätt, säger Jessica.

En annan fördel med utbildningarna enligt Jessica och Anton är att utbildningen innehåller relevant information för deras arbete.

– Det bibehåller att vi jobbar på ett rätt och bra sätt och håller vår kunskap levande. Yrkeskunskapen har vi och kurser inom vår profession har vi gått tidigare, men de har inte alls varit lika pedagogiska. Nu är det bättre och tydligare, och eftersom de görs digitalt är det mer tillgängligt och lätt att genomföra, fortsätter Jessica. Något som Anton Landström i Arvidsjaur håller med om.

– Jag har fått ökad kompetens och trygghet i mitt arbete, säger Anton Landström på korttidsboendet Bryggan.


Om utbildningarna:

Utbildningsplattformen är en del av projektet Välfärdsteknologi i omsorgen som drivs av Akademi Norr. Utbildningarna finns tillgängliga t o m 31 december 2022.

Välfärdsteknologi i omsorgen finansieras av Europeiska socialfonden. Målet är att stärka omsorgspersonalens digitala kompetens för att lättare hantera de verktyg som används dagligen i arbetet. Medarbetarna har tillgång till webbaserade utbildningar via en digital plattform. Projektet pågår mellan 2020 och 2022.För mer information och kontakt:

Katarina Lindgren Cortés, projektledare Akademi Norr:

070-300 61 69


Comments


bottom of page