top of page

Här är 40 hetaste yrkena på arbetsmarknaden i norra SverigeEn ny rapport visar att hela 47 700 personer behöver rekryteras till norra Sverige de kommande två åren. Flera branscher inom både offentlig sektor och näringslivet skriker efter kompetens. Här är en lista på de mest eftertraktade yrkena i norr.  


Kompetenskartläggningen består av data från 30 kommuner i norra Sverige, där både offentlig sektor och näringslivet kartlagts. Det är Akademi Norr, som tillsammans med Lapplands kommunalförbund, Skellefteå kommun och Byggföretagen, har tagit fram rapporten. Den 19 juni samlades bland annat kommunalråd, statssekreteraren från utbildningsdepartementet och representanter från svenskt näringsliv i Lycksele för att ta del av resultaten från kompetenskartläggningen. Hela 47 700 personer väntas behöva rekryteras de kommande två åren. De branscher som skriker efter folk i både Norrbotten och Västerbotten är vård och omsorg, industrin och pedagogiska yrken.

– Det är här, i norra Sverige det händer. Vi kan erbjuda oändligt med jobb inom flera olika branscher. Här får man chansen att göra karriär, säger Johanna Renberg, HR-strateg på Skellefteå kommun.


Digitalisering och ett gott ledarskap

Undersökningen redogör också för vilken typ av kompetensutveckling som är mest aktuell två år framöver. I topp ligger digitalisering. Behovet inkluderar utbildningar inom IT-säkerhet, automatisering och AI och E-handel. Rapporten visar också på att ledarskapsutveckling kommer att vara en eftertraktad kompetens. Här är kunskaper såsom coachande ledarskap, beslutsfattande och problemlösning viktiga.


Arbetet fortsätter

Med kartläggningen som grund fortsätter nu arbetet med kompetensutvecklingen i norra Sverige.

– Nu kommer vi arbeta vidare tillsammans med Region Norrbotten för att implementera detta arbetssätt och använda befintlig data för att skapa fler utbildningar som möter behoven, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr.

– Kompetenskartläggningen visar att 47 700 personer behöver rekryteras till norra Sverige de kommande två åren. Ett datadrivet arbetssätt tillåter oss att prioritera rätt och fokusera på de mest kritiska områdena. Vår vision är att bygga en samverkansplattform för kompetensförsörjning, och denna kartläggning är ett viktigt steg i den riktningen.


40 Hetaste yrkena på arbetsmarknaden i norr två år framåt: 

 

Installation, drift och underhåll

Processoperatörer inom tillverkning 

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer 

Industrielektriker 

Arbetsledare

 

Yrken med teknisk inriktning

Ingenjörer inom konstruktion

Ingengör FOU

Automationsrekniker 

 

Ekonomi, administration och juridik:

Säljare 

Projektledare

Ekonomiassistent 

Redovisningsekonom 

Inköpare 

 

Besöksnäring, hotell och restaurang:

Restaurang och kafébiträde 

Hovmästare och servitör

 

Data och TI

Mjukvaru- och systemutvecklare 

IT ingenjör 

Drifttekniker inom IT

 

Industri och tillverkning 

Maskinoperatörer inom tillverkning

Montörer inom tillverkning

Gjutare

Arbetsledare inom tillverkning

Processoperatörer inom tillverkning 

 

Transport, distribution och lager 

Logistiker 

Truckförare

Lastbilsförare

Lager- och terminalpersonal

 

Lantbruk, naturbruk, skogsbruk och fiske 

Skogsarbetare

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

 

Bygg och anläggning 

Maskinförare 

Projektledare

Platschef

Entreprenadingenjör

 

Vård och omsorg

Undersköterska 

Sjuksköterska

Specialistläkare

Medicinsk sekreterare

AT-läkare, ST-läkare

 

Pedagogiskt arbete

Förskollärare  

Lärare grundskolan årskurs 4-6

Barnskötare
 

Rapporten är framtagen i samverkansprojektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi.Commentaires


bottom of page