top of page

Här är insatser som stärkt inlandet under 2023
Akademi Norrs medlemskommuner fortsätter arbeta framgångsrikt för att höja utbildningsnivån i norra Sveriges inland.  En modell som andra nu vill ta efter.  

Det här har hänt under året som gått.  

Syftet med kommunalförbundet är att initiera, samordna och genomföra högre utbildning; yrkeshögskole-, högskole- och universitetsutbildning. Utbildningarna skall tillfredsställa behov av både grundläggande service inom offentlig sektor och innovativ tillväxt för näringslivet. När året 2023 ska sammanfattas går det konstatera att Akademi Norr genomfört en rad betydelsefulla insatser som främjat det syftet. Så pass väl att andra nu vill ta efter sättet att jobba med kompetenskartläggning. En av dem är region Jönköping.  

– Genom Akademi Norrs arbete med att noggrant kartlägga och analysera kompetensbehoven i vår region, har vi utvecklat en innovativ modell för kompetensutveckling. Denna modell har nu fått genomslag även i större regioner som Jönköping, vilket visar på styrkan och relevansen av våra metoder. Det är en bekräftelse på att även mindre kommuner i norra Sverige kan vara ledande inom området för strategisk kompetensplanering och utveckling, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr. 

 

Fler utbildningar  Akademi Norrs framgångsrika modell, som innefattar samverkan med cirka 40 aktörer från kommuner och privata YH-institutioner, bygger på en förmåga att effektivt klustra och matcha regionens behov med kompetensen inom kommunalförbundets omfattande nätverk. Under 2023 har dessa samarbeten resulterat i lanseringen av nya utbildningsprogram inom områden som fastighetsförvaltning, elkonstruktion, svetsteknik, byggproduktion och stödpedagogik i norra Sverige. Utvecklingen är en direkt följd av den detaljerade kompetenskartläggning som Akademi Norr genomförde 2021, vilken belyste kritiska kompetensgap i både den privata och offentliga sektorn. Information har inte bara väglett YH-aktörer i deras beslut om nya etableringar, utan har också varit en ovärderlig resurs för Akademi Norrs medlemskommuner när de ansöker om fler utbildningar. 

 – Vi ser med optimism fram emot de möjligheter och framsteg som 2024 kan föra med sig, säger Martin Bergvall.  

 

Viktigt beslut  Vidare har Akademi Norr fortsatt sin satsning på den digitala utbildningsplattformen Utbildning för framtiden. Plattformen har i år nått över 58 000 unika besökare, vilket innebär att under de tre åren av projektets arbete totalt har engagerat över 115 000 unika besökare. Sajten nominerades även i Swedish Content Awards för sina framstående resultat och sitt nyskapande sätt att kommunicera med invånare i Norrlands inland. 


Martin Bergvall vill även betona arbetet med att skapa samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under året har Akademi Norr bland annat anordnat flertalet seminarier med representanter från kommuner, regioner och universitet. Detta för att skapa en gemensam handlingsplan över hur de tillsammans kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för sjuksköterskestudenterna och se över möjligheten till ytterligare VFU-platser. Beslutet från Umeå universitet och Mittuniversitetet att decentralisera sjuksköterskeutbildningen bidrog till ett rekordstort söktryck inte bara i Västerbottens inland utan även i Västernorrland och Jämtland. 


I samband med detta har även en statlig utredning tittat på sjuksköterskeutbildningen nationellt och problematiken med VFU. De har lyft Akademi Norr som ett gott exempel i sin rapport, utifrån det arbetssätt kommunalförbundet har med kostnadseffektiva boendelösningar för VFU-studenter. 

Ytterligare en betydande nyhet inom arbetet med VFU är instiftandet av priset "Vårdens VFU-stjärna" av Akademi Norr i samverkan med Umeå universitet och Region Västerbotten.  

– Årets pris gick till Storumans kommun för deras exceptionella arbete med att ta emot studenter, vilket är ett strålande exempel på framgångsrik VFU-samverkan. 


6 insatser som stärkt inlandet under 2023:   

 

1. Nya utbildningar till inlandet 

Akademi Norrs långsiktiga arbete börjar nu ge rikligt med frukt. Under året valde flera YH-aktörer att förlägga utbildningar i norra Sverige. Bland dessa finns utbildningar till fastighetsförvaltare, elkonstruktör, svetsspecialist, byggproduktionsledare och stödpedagog. Dessa framsteg är ett resultat av den samverkan som Akademi Norr byggt upp mellan aktörer, kommuner och regioner. 

En annan glädjande nyhet är att både Umeå Universitet och Mittuniversitetet valde att decentralisera sjuksköterskeutbildningen under 2023. Det innebär att det nu går att studera till sjuksköterska från alla medlemskommuner utan att behöva flytta därifrån. Detta är betydelsefullt både för de som ska studera och för inlandet i stort, som får behålla kompetensen på plats. 

Dessutom väntar spännande tider då medicinska fakulteten på Umeå universitet planerar att decentralisera fler vårdutbildningar. Detta inkluderar utbildningar till barnmorska, som startar redan denna höst, samt utbildningar till arbetsterapeut och olika specialistsjuksköterskeutbildningar. Expansionen av utbildningserbjudanden kommer ytterligare stärka Akademi Norrs regions förmåga att möta framtida kompetensbehoven inom vårdsektorn. 

 

 

2. Flera viktiga konferenser och seminarier 

För att samverka behöver man också träffas öga mot öga och utbyta erfarenheter. Under året har Akademi Norr genomfört en rad olika samlingar. En är till exempel YH Summit Unite & Ignite som drog till sig 130 aktörer och företag som arbetar med kompetensförsörjning. På plats var regioner, kommuner, utbildningsaktörer och föreläsare. En annan viktig träff var den som samlade

utbildningsväsendet för att diskutera hur de kan samverka ännu mer och bättre. Vidare bjöd Akademi Norr in representanter från kommuner, regioner och universitet för att skapa en gemensam handlingsplan över hur de kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för sjuksköterskestudenter i samband med deras VFU. Dessutom anordnades dagar under temat "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd” där bland andra lärcentrum, universitet, handelskammare och företagare träffades för att samverka.  


Bild på talare under NORRLAND YH SUMMIT

Lägg därtill arbetet med att skapa ett gemensamt frågebatteri inför den kommande 

kompetenskartläggningen 2024 där Akademi Norr låtit representanter från regioner, näringslivet och kommuner samtala om ämnet.   

 

 

3. Prisad utveckling av utbildningsplattform 

Sajten Utbildning för framtiden blev en framgång redan för ett par år sedan. Sajten startade som en digital mässa, men till i år utvecklades konceptet ytterligare med innehåll som går att läsa och se på när helst besökarna själva vill med on demand-material. Besöksantalet slog nytt rekord med 58 000 besökare. Sajten nominerades även i Swedish Content Awards för sitt framgångsrika sätt kommunicera med invånare i inlandet.  


 

4. Flera föreläsningar i Sverige 

Akademi Norr har blivit allt mer uppmärksammat för sitt sätt att arbete och skapa samverkan. Senast i raden är Jönköpings kommun som ska implementera en liknande organisation, influerat av kommunalförbundet. Men även många andra har under året varit intresserade av få veta mer om Akademi Norr. Till exempel var kommunalförbundet nyligen på YH-forum i Stockholm och föreläste. Men tidigare har i år har Akademi Norr även föreläst för utbildningsdepartementet, tillsammans med 80-talet generaldirektörer och chefer för yrkesutbildning från EU- och kandidatländer.  

 

5. Nytt strategiarbete 

Under 2023 har Akademi Norr tagit betydande steg framåt genom att påbörja utvecklingen av både ett strategiarbete och en omfattande handlingsplan, som är tänkt att styra verksamheten fram till och med 2026. Akademi Norrs fokus ligger då på att fortsätta leverera konkreta resultat.  

Akademi Norr är fast beslutna att på ett effektivt sätt ta oss an de rådande och framtida kompetensbehoven inom regionen och leverera genomtänkta och praktiska lösningar inom högre utbildning. Under dessa fyra år ska Akademi Norr cementera vårt varumärke inte bara transregionalt, utan också på en nationell nivå. Genom detta arbete strävar Akademi Norr efter att inte bara möta utan även överträffa förväntningarna och behoven i de samhällen som Akademi Norr tjänar, och därmed spela en central roll i att forma en ljusare framtid för norra Sverige. 

 

6. Nytt pris 

I slutet av 2023 instiftade Akademi Norr priset "Vårdens VFU-stjärna", i samverkan med Umeå universitet och Region Västerbotten. Det är ett pris som ska delas ut varje år och uppmärksamma och belöna viktiga insatser inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter. Årets pris gick till Storumans kommun för deras arbete med att ta emot studenter, vilket är ett strålande exempel på framgångsrik VFU-samverkan. 

 

 

 

Comentarios


bottom of page