top of page

Jättesatsning: Ska få fler att utbilda sig och höja kompetensen i regionen


På bilden från vänster: Marje Kuoljok, Vuxenutbildningschef Lapplands lärcentra, Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr och Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå

Fler utbildningar och större möjligheter för företag att få tag i kompetens. Nu går kommuner, universitet och näringsliv ihop och gör en unik satsning i norra Norrland. Det här innebär det för företagen och invånarna.

Förutsättningarna för utbildning på universitetsnivå ser olika ut beroende på vilken kommun du bor i. Alla har inte samma möjligheter och mest drabbat är glesbygden som har begränsade resurser. Nu ska en gemensam satsning, där 17 kommuner, tre universitet och representanter från näringslivet jobbar tillsammans, lösa problemen.


"Vi får redan förfrågningar från andra regioner som är väldigt nyfikna på hur vi jobbar."

Kommunalförbundet Akademi Norr består av 12 kommuner i norra Norrland. De påbörjade arbetet med att höja utbildningsnivån i regionen för tre år sen, vilket redan har gett stora resultat. Och nu ökar de farten ytterligare genom att samverka med Lapplands kommunalförbund, starka partners och 7,5 miljoner i beviljade medel från Europeiska socialfonden.

– Vi får redan förfrågningar från andra regioner som är väldigt nyfikna på hur vi jobbar. Till exempel hur vi startar upp nya yrkeshögskoleutbildningar och hur vi testar att lösa praktiska problem som kan vara stoppklossar. Det är många som visar intresse för norra Norrland och flera utbildningsaktörer vill etablera sig här, säger Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr.

Att så här många aktörer går ihop och kraftsamlar i hela norra Norrland är unikt. Den stora satsningen kommer innebära allt från att starta upp nya utbildningar till att kunna göra praktik på hemorten och studera på distans.


Där kommer Lapplands Lärcentra att spela en nyckelroll genom sin samverkan med näringslivet och offentlig sektor.

– Vi kommer att samverka med arbetsgivare och kunna ta fram utbildningar som arbetsmarknaden behöver för att täcka sina kompetensbehov. Invånarna i Norrbotten ska få veta vilka utbildningsmöjligheter som finns via oss och hur det kan kopplas till arbetsgivare som letar kompetens, säger Marie Kouljok, vuxenutbildningschef Lapplands Lärcentra.

– Kompetensbristen i regionen är enorm just nu och behoven av eftergymnasial kompetens kommer att vara hög många år framåt. Därför är det viktigt att våga tänka nytt och hitta nya sätt att jobba. Detta projekt är ett steg i det ledet och ger möjlighet att utveckla såväl utbildningsutbudet som former för studentstöd och service, så fler får chansen att plugga vidare även om de vill bo kvar, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

De utbildningar som omfattas av projektet är lärar-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och socionomutbildningar. En viktig partner i Norrbotten är Luleå tekniska universitet som ger samtliga utbildningar med undantag för socionomutbildning. – Det här kommer bidra till det livslånga lärandet och underlätta för de som vill studera vid Luleå tekniska universitet men inte har möjlighet att flytta från sin hemort. Genom flexibla lösningar att kunna studera på distans och få stöd av lärcentra kommer det att möjliggöra för många att studera vid universitet och kompetensutveckla sig. Det här är viktigt för Norrbotten och vi är glada över att få vara en del i det arbetet, säger Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet.

För att lösa kompetensbristen snabbt ska företag, yrkeshögskolor och lärcentrum öka samarbetet. Tillsammans ska de utveckla modeller för att kartlägga behov och ta fram nya anpassade utbildningar.


Den stora satsningen kommer innebära allt från att starta upp nya utbildningar till att kunna göra praktik på hemorten och studera på distans. Akademi Norr samverkar i länet med flera starka aktörer som Företagarna Västerbotten, Mittuniversitet och Umeå universitet. – Det finns ett stort behov av att arbeta brett för att öka förutsättningar och intresse för högre utbildning och kompetensförsörjning i norra Norrland. Det här ger möjligheter för näringsliv, offentlig sektor och lärosäten att tillsammans verka i den riktningen, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan, Umeå Universitet.


– Vi är självklart positiva till att fler flexibla lösningar tas fram för att bidra till ökad kompetensförsörjning i vår del av landet. Det ligger väl i linje med hur vi redan arbetar på Mittuniversitetet och vi vet ju att det finns stora rekryteringsbehov, bland annat inom just professionsyrken, säger Eva Dannetun, prorektor Mittuniversitetet.

– Vårt sätt att samverka här i norr ligger redan i framkant, även nationellt sett. Vi har skapat metoder tillsammans som verkligen underlättar för kommuner och företag i inlandet. De kan exempelvis ha behov av en utbildning men för få deltagare. Där klustrar vi ihop arbetsgivarnas kompetensbehov och kopplar ihop med utbildningsaktörer. Det har redan resulterat i en ny utbildning till inlandet. Nu vill vi fortsätta jobba ännu mer operativt och få saker att hända, säger Martin Bergvall.


Företagarna Västerbotten är en part som välkomnar ett brett samarbete över kommungränserna. Och att näringsliv och offentlig sektor måste arbeta tillsammans för att lösa kompetensförsörjningen i Västerbotten. – Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för invånarna att kunna studera inom de yrken där behoven finns. Företagen i Västerbotten behöver anställa tusentals personer under lång tid framöver. Därför måste vi alla arbeta aktivt med att matcha kompetensbehovet och insatserna som ska genomföras, säger Jonas Nordin, regionchef, Företagarna Västerbotten.

Om projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd Det tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi. Samverkanspartners är bland annat Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, flera yrkeshögskoleaktörer samt kommunerna Skellefteå, Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Kramfors, Pajala, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

För mer information och kontakt: Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr, martin.bergvall@akademinorr.se, 070-600 33 32 Marie Kouljok, vuxenutbildningschef Lapplands Lärcentra, marie.kuoljok@lapplands.se, 070-601 73 71

Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet, anna.oqvist@ltu.se, 0920- 49 30 37

Eva Dannetun, Prorektor, Mittuniversitetet, eva.dannetun@miun.se, 010- 142 85 43

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan, Umeå Universitet, lars-erik.lauritz@umu.se, 090-786 75 27

Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå, ida.lindh@skelleftea.se, 070-541 39 89 Jonas Nordin, regionchef, Företagarna Västerbotten, jonas.nordin@foretagarna.se, 070- 264 54 09

bottom of page