top of page

Konferensen är nu tillgänglig digitalt
Nu finns äntligen Koordinerad kraftsamling inspelat i digitalt format. Vi har valt att göra fyra uppdelningar av schemat. Moderator genom hela konferensen är Britta Flinkfeldt.Panel 1: Nationellt och EU-perspektiv

 • Peter Larsson, regeringens samordnare för etableringarna i Norr- och Västerbotten

 • Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S)

 • Christina Storm Wiklander, regionchef Arbetsförmedlingen Nord

 • Anna-Karin Ramsten, områdesledare kompetensförsörjning Vinnova

 • Peter Nygårds, industriell rådgivare H2 Green SteelPanel 2: Universitet, högskola, campus Västervik, UHR

 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet

 • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet

 • Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

 • Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle

 • Martin Hellström, rektor Högskolan Väst

 • Mikael Andersson, utredare Universitets och högskolerådet (UHR)

 • Jerry Engström, chef Campus VästervikPanel 3: Regional och kommunal nivå

 • Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten

 • Richard Carstedt, regionråd Västerbotten

 • Angelica Katsanidou, regionråd Kalmar

 • Magnus Svensson, ordförande kultur och kompetens Region Gävleborg

 • Fredrik Hansson, kommunalråd Luleå

 • Henrik Ölvebo, kommunalråd Gällivare

 • Roger Hansson, chef Gällivare näringslivEftermiddagen: Goda exempel från Nya vägar-projektet och Umeå universitet


VINNOVA-PROJEKTET NYA VÄGAR, FÖR FLEXIBILITET I HÖGRE UTBILDNING I HELA LANDET (20 min)

 • Lena Lindhé, samverkansstrateg Högskolan Väst, projektledare Nya vägar

MEDICINSKA FAKULTETEN - HUR SKAPAR VI BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR VFU (20 min)

 • Kristina Lejon, vice dekan utbildning Medicinska fakulteten, Umeå universitet

 • Linda Wahlqvist, VFU-strateg Kansliet för medicin, Umeå universitet

SAMVERKAN MELLAN UNIVERSITET, NÄRINGSLIVET OCH STUDENTEN - CO-OP-MODELLEN (20 min)

 • Katarina Henriksson, projektsamordnare, Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet

 • Fredrik Häggström, Universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet
Samtal med utbildningsutskottets ordförande och sammanfattning av dagen

 • Gunilla Svantorp (S), ordförande Utbildningsutskottet


Vi vill tacka alla som gjort denna konferens möjlig: Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Gävleborg som medfinansierar samt Mediacenter i Västerbotten för arbetet med sändningen.


bottom of page