top of page

Lärcentrum lyfter livet för många i Strömsund


Hela Sverige ska leva, tycker de flesta. Men många upplever kanske att glesbygdsperspektivet lätt prioriteras bort. Lärcentrum i Strömsund, som ligger i Gröna skolan, arbetar aktivt för att människor ska kunna utbilda sig, bidra till samhället och hitta en meningsfull tillvaro.


Lärcentrum i Strömsund är navet för vuxenutbildningen i kommunen. Tack vare statsbidrag för att utveckla Lärcentrum så har skolan kunnat inredas till en modern studieplats. Centrat har blivit en central plats för alla de som studerar på distans eller utbildar sig på en av de yrkesutbildningar som erbjuds på orten.


Heidi Sundelin är biträdande rektor och ansvarar för verksamheten.

– Vi vill erbjuda bästa möjliga studiemiljö. Gröna skolan är en mötesplats där man kan träffa andra som studerar, men också för att skriva tentamen om man läser på distans, säger hon.

Tentamenservicen är en jätteviktig del av Lärcentrum, enligt Heidi Sundelin.

– Vi har avtal med högskolor och universitet som gör att vi kan erbjuda studenter att skriva tentamen på ett säkert sätt.

Heidi Sundelin


Vägledning både inför och under studier

På Lärcentrum finns även möjlighet att få vägledning i yrkes- och utbildningsfrågor. Studie- och yrkesvägledaren Lisa Sjölin är bara ett mejl eller telefonsamtal bort, och finns tillgänglig för alla som funderar på att börja studera eller sadla om.

– Det känns bra att vara med och hjälpa människor att hitta rätt väg. Lärcentrum är också väldigt viktigt för lokalsamhället i stort. Vi utbildar nya undersköterskor och svetsare till exempel, säger Lisa Sjölin.

Lisa Sjölin


Lärcentrum har dessutom en studiecoach som erbjuder studiestöd för studenterna.

För Lärcentrum är det viktigt att synas och hjälpa kommunens invånare. Personer som behöver yrkesväxla har erbjudits information om utbildningsmöjligheter till andra yrken.

– Vi stöttar gärna och visar på möjligheter. Vi öppnar upp Lärcentrum för människor som vill hitta nya vägar framåt, säger Heidi Sundelin.


Utvecklar verksamheten tillsammans med andra kommuner

Lärcentrum i Strömsund ingår i kommunalförbundet Akademi Norr. Förbundet arbetar för att få fler högskole- och universitetsutbildningar på mindre orter. Ett konkret resultat av det arbetet är de tio studenter som idag läser den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen via Mittuniversitetet på plats i Strömsund.


Strömsunds Lärcentrum jobbar också tätt ihop med övriga kommuner och deras Lärcentrum i Jämtland och Härjedalen.

– Vi är motorn för den lokala och regionala utvecklingen av vuxenutbildning och kompetensförsörjning.

– Just nu har vi exempelvis cirka 20 vuxna som studerar till undersköterska på vård- och omsorgsutbildningen, samt tolv vuxna som läser till svetsare eller CNC-operatör på orten.


Hur har de olika samarbetena lyft Lärcentrum och Strömsund?

– Det har varit nödvändigt och betyder mycket för oss. Vi lär av varandra.


Comments


bottom of page