top of page

Ny utbildning: Stort behov av arbetsterapeuter i Västerbottens inland


Ulla Nygren längst till vänster tillsammans med några av lärarna från utbildningen på Umeå universitet.

Det är stor brist på arbetsterapeuter. Inte minst i Västerbottens inland. Umeå universitet startar därför en ny utbildning på distans – nu har du möjlighet att studera till arbetsterapeut var du än bor.


Enligt SCB:s prognos förväntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka med 25 procent och för att möta framtidens behov av fler arbetsterapeuter krävs att det årliga antalet nyexaminerade arbetsterapeuter ökar. Nu kommer Umeå universitet skapa möjligheter för fler att studera till arbetsterapeut genom att de bygger om sin utbildning till ett distansprogram. Det innebär att du som student inte behöver flytta och bryta upp från socialt nätverk och familj.

– Det känns oerhört bra och viktigt att bidra till att stärka kompetensförsörjningen av arbetsterapeuter. Och göra det möjligt för personer att faktiskt kunna bo kvar på sin hemort och samtidigt studera, säger Ulla Nygren, studierektor och avdelningschef på Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet.


Bo kvar på din hemort och studera

Hösten 2023 startar distansutbildningen, vilket innebär att den är möjlig att söka våren samma år. Det kommer underlätta för personer med begränsade pendlingsmöjligheter till Umeå och det kommer gynna Västerbottens inland som har extra svårt att bemanna sina tjänster.

– Arbetsterapeut är ett bristyrke och det larmas om att chefer inom både Regioner och Kommuner har svårigheter att rekrytera denna profession till sina verksamheter, säger Ulla. Att Umeå universitet nu bidrar till möjligheten att studera och bo kvar på hemorten har många vinster, inte minst för inlandet.

–Om de som bor i Norrlands inland får chans att ha hemorten som bas för sina studier och samtidigt ha goda chanser till jobb, borde tillgången till legitimerade arbetsterapeuter successivt öka i denna del av landet, säger Ulla.

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter ser positivt på att Umeå universitet bygger om sin arbetsterapeututbildning till distans.

– Det är stor brist på arbetsterapeuter i hela landet och det här möjliggör för en bredare målgrupp att söka sig till utbildningen. Förhoppningsvis främjar det söktrycket så vi i förlängningen kan få en ökad tillgång till arbetsterapeuter, säger Ida Kåhlin.


Studielokaler på din hemort

Vid VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har Umeå universitet ett utvecklat samarbete och avtal med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Det innebär att du som bor inom dessa områden har stora möjligheter att göra din praktik i eller i närheten av din hemort.

Umeå universitet har även inlett ett samarbete med flera lärcentrum. Det är Akademi Norr som arbetar tillsammans med lärcentra för att göra distansutbildningar tillgängliga. De kan stötta upp med service och stöd och göra det möjligt för invånare att studera från sin egen kommun.

– Vi är mycket glada att Umeå universitet väljer att göra utbildningen till distans och ser fram emot att samverka med arbetsterapeutprogrammet, säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.


Här kan du jobba som arbetsterapeut:

Sjukhus, vård- och hälsocentraler, kommunens hemsjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg, inom socialpsykiatri, arbetsmarknadsenheter, elevhälsa, habilitering, hjälpmedelsverksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Socialstyrelsen, SBU, Folkhälsomyndigheten eller Myndigheten för Delaktighet. KÄLLA: Sveriges Arbetsterapeuter


För mer information och kontakt:

Ulla Nygren, Studierektor och avdelningschef Arbetsterapeutprogrammet, Umeå universitet

090-786 9102


Comments


bottom of page