top of page

Nytt samarbete ger frukt
Ett unikt samarbete mellan 29 kommuner, yrkeshögskoleanordnare och näringslivet ska fylla kompetensbehoven i Norrbotten och Västerbotten under de kommande åren.

Ett av resultaten är den nya distansutbildningen till fastighetsförvaltare, med träffar i Luleå och praktik på företag i regionen.


Vilka är kompetensbehoven inom näringsliv och offentlig sektor i expansiva Norrbotten och Västerbotten? Akademi Norr, Lapplands Lärcentra och Campus Skellefteå bestämde sig för att ta reda på det, och fick med 29 kommuner på tåget. Som ett resultat av den unika kartläggningen, som genomfördes under hösten 2021, erbjuder nu ett antal utbildningsaktörer några av sina mest populära utbildningar i Luleå. En av dessa är distansutbildningen för att bli fastighetsförvaltare, som anordnas av YH Akademin. I höstas började sju personer från Norrbotten och Västerbotten studera på utbildningen. 

 

Viktig för branschen

YH-utbildningen är 2,5 år lång. Den har nära kontakt med lokala aktörer inom näringslivet och har flera längre praktikperioder, eller lärande i arbete som det heter i YH-världen. Hela fastighetsbranschen i norra Sverige är i stort behov av arbetskraft de kommande åren. Därför är utbildningen mycket välkommen.  En av de lokala aktörerna i norra Sverige är fastighetsbolaget Diös. De var bland annat med och berättade om sin verksamhet under den första träffen med de studerande i Luleå. Urban Olofsson är kommersiell förvaltare på företaget.

– Det kändes roligt att komma ut och träffa blivande branschkollegor. De var positiva och glada. Jag själv går i pension om ett par år, så det är viktigt att kunna fylla på med nya förmågor.

Varken Urban Olofsson eller någon av hans kollegor har gått någon specifik utbildning för fastighetsförvaltaryrket. Han tror att yrkeshögskoleformatet är en fördel för de studerande.

– Det blir en tydlig utbildning och man får erfarenhet av yrket redan under studietiden. Jag har lärt mig yrket under tiden, men för ett företag idag underlättar det med någon som redan har kompetensen.

Han nämner också vikten av att fler utbildningar erbjuds i Luleå med omnejd.

– Det blir lättare för en människa som bor här och utbildar sig att stanna kvar i trakten. För att behålla unga här är det givetvis en fördel ju fler utbildningar som det finns att välja på.

 

YH-utbildningar i fokus

Sara Kandel, utbildningssamordnare på kommunalförbundet Akademi Norr, var drivande i kartläggningen som var en del av samverkansprojektet Koordinerad kraftsamling YH. Förutom att hitta de branscher som lider av kompetensbrist var kartläggningen inriktad på att matcha behoven med yrkeshögskoleutbildningar.

– Vi genomförde projektet under ett års tid och skickade ut digitala enkäter till företag i de 29 kommuner som var med i Koordinerad kraftsamling. En utmaning var att få tillräckligt med svar från företagen. Men företagarorganisationen Företagarna Norrbotten och Företagarna Västerbotten hjälpte till att ta kontakt med företagen. På svaren kunde vi sedan få en bättre bild av hur kompetensbehoven skulle se ut de kommande tre till fem åren.

 

Hjälper till att skapa tillväxt

Datan från kompetenskartläggningen är unik i sitt slag för Norrbotten och Västerbotten, på så vis att frågorna samlar specifika data som krävs för att ansöka om nya utbildningar.


– Den här typen av utbildningar kräver engagemang från arbetslivet för att bli till. Därför är det viktigt att företagen som besvarar enkäten också förstår att deras svar blir ett arbetsmaterial för oss utbildningsansvariga när vi tar fram dessa utbildningar, säger hon och fortsätter:

–
I vårt uppdrag ligger att skapa förutsättningar för tillväxt till regionen genom att förse näringslivet med kompetenser som tas fram via utbildningar, men även att se till att boende i glesbygd ska ha möjlighet att plugga från sin hemort och inte behöva pendla eller flytta för att vidareutbilda sig.


  Betydelsefullt underlag

Baserat på underlaget kunde sedan Patrik Bredberg, utbildningschef på YH-akademin, och Sara Kandel gemensamt komma fram till att satsa på fastighetsförvaltarutbildningen. 

– Arbetet med Koordinerad kraftsamling YH har varit jätteviktigt. Att nu kunna erbjuda den här utbildningen i Sveriges kanske mest expansiva region gör också att företagen kan få tag i nyutbildade fastighetsförvaltare som redan bor här, säger Patrik Bredberg.

– Nu driver YH Akademin och ett 30-tal andra yrkeshögskoleanordnare på med ett gemensamt mål om att få fler YH-utbildningar till norra Sverige. Det hade inte kunnat ske på samma sätt utan Akademi Norrs kartläggning.

 

Hoppas på ökat intresse

Utbildningen bedrivs på distans och Patrik Bredberg har en vision om att YH Akademins utbildningar ska bidra till att rörligheten på arbetsmarknaden.

– Samtliga på utbildningen bjuds in till alla fysiska träffar på orterna Luleå, Västerås och Halmstad, så jag hoppas att någon från Malmö sätter sig på planet till Luleå, upptäcker en massa spännande företag och blir inspirerad till att flytta norrut.

Likaså hoppas nu både Patrik Bredberg och Sara Kandel på ett ökat intresse för YH-utbildningar i norra Sverige och dess inlandskommuner.

– Det här är ett viktigt steg i att bredda utbildningsutbudet för boende i norra Sverige och i inlandet. Att förlägga utbildningen i Luleå har bidragit till ett ökat söktryck från invånare här uppe. Det visar att vi jobbar på rätt sätt och att vi ska fortsätta samarbeta på det här sättet, säger Sara Kandel.

 

Ny kartläggning på gång

Akademi Norr, Lapplands Lärcentra och Campus Skellefteå planerar nu för en ny kartläggning som även ska täcka behov inom yrkesvuxenutbildning, högskola och universitet. Man beräknar att arbetet med den drar igång efter nyår och resultatet kommer att presenteras i mitten av april 2024.

- Vi är flera kommuner som ser vikten av att jobba med relevanta data. Även denna gång kommer vi att vara ett stort antal kommuner som går ihop för regionens bästa, och vår förhoppning är att detta arbetssätt blir kontinuerligt och därmed bidrar med ytterligare YH-utbildningar och andra typer av utbildningar till regionen, säger Sara.Comments


bottom of page