top of page

Om projektet


Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen medfinansierades av Europeiska socialfonden 2020-2022.


Sammanfattning

I projektet Välfärdsteknologi i omsorgen har fokus legat på omsorgspersonalens digitala kompetens. I projektet har medarbetare inom vård och omsorg samt funktionsstöd kompetensutvecklats i digitala verktyg och system som används i jobbet. Utbildningarna har varit helt webbaserade och funnits tillgängliga för personalen via en digital lärplattform. Under projektet har 1013 medarbetare från 12 inlandskommuner i Norrland utbildats.


Syfte

Digitala verktyg och system används i allt större omfattning inom vård och omsorg. Detta ställer krav på personalen och deras kompetens att hantera den digitala tekniken. I projektet Välfärdsteknologi i omsorgen sattes omsorgspersonalens digitala kompetens i fokus. Syftet med projektet var att stärka personalens digitala kompetens och samtidigt öka deltagande organisationers förmåga att integrera ny teknik och digitala arbetssätt.


Målsättning

Projektets målsättning:

1. Stärkt förmågan hos personal och synliggjort förutsättningar för att hantera digital teknik och digitala arbetssätt.

a. Omsorgspersonal har kompetensutvecklats i digitala verktyg.

b. En framtagen gemensam utbildningsstrategi för långsiktig digital kompetens som inkorporerat de horisontella principerna.


Målgrupper

Projektets målgrupp var medarbetare inom omsorgen och funktionsstöd (vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och paramedicinsk personal) i 12 inlandskommuner i Norrland.


Deltagande kommuner var: Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Sollefteå och Strömsund.


Aktiviteter

I projektet gavs omsorgspersonalen möjlighet att delta i webbaserade utbildningar som skulle stärka deras digitala kompetens. Medarbetarna hade tillgång till utbildningarna via en digital lärplattform.


I projektet gavs också chefer möjlighet att reflektera över vilka förutsättningar som krävs för att stärka medarbetarnas digitala kompetens.


Resultat

Välfärdsteknologi i omsorgen har på många sätt varit ett lyckat projekt. Projektet har haft ett högt deltagarantal, de framtagna utbildningarna har varit lärorika och relevanta för målgruppen och metoden att kompetensutveckla omsorgspersonal digitalt har varit uppskattat av både medarbetare och chefer då flexibiliteten med utbildningarna passar verksamheten. Projektresultatet visar också vikten av goda förutsättningar i kompetensutvecklingsarbetet och användarvänlig teknik.


Deltagare

Under projekttiden har projektet haft 1013 deltagare. Fördelningen ligger på 80% kvinnor och 20 % män. Projektet har haft omkring 550 fler deltagare än planerat vilket främst beror på att tre kommuner rapporterat in fler timmar än den beslutade medfinansieringen och att utbildningarna varit lättillgängliga och flexibla för medarbetarna och verksamheterna.


Slutsatser

  • Webbutbildningar är ett bra sätt att kompetensutveckla omsorgspersonal. Detta då de går att anpassa till verksamheterna. Samtidigt har medarbetare olika behov och lär sig på olika sätt. Det är viktigt att medarbetare får det stöd de behöver – att kombinera webbutbildning med samtal om delar i utbildningen i mindre grupper kan vara ett sätt.

  • En användarvänlig lärplattform gör webbutbildningarna tillgängliga för fler. Det är viktigt att inloggningsprocessen upplevs enkel och att det är lätt att navigera och hitta rätt på lärplattformen.

  • Förutsättningar spelar en viktig roll i kompetensutvecklingsarbetet. Att bli informerad om utbildningen och att få tillgång till en arbetsdator/surfplatta, tid under arbetsdagen och möjligheten att göra utbildningen ostört är viktigt för omsorgspersonalen för att tillgodogöra sig kunskapen. Vi ser att förutsättningarna är betydelsefullt för medarbetarnas upplevelse av att utbildas digitalt och nyttan av utbildningarna.

  • Uppföljningsarbetet i projektet har pågått löpande och haft en betydelsefull roll för resultatet. För fortsatt förbättringsarbete ser projektledningen vikten av att bibehålla ett uppföljningsarbete som kan hjälpa att synliggöra de förutsättningar som krävs. Detta kan ske exempelvis genom kursutvärderingar och utskick av enkät till samtliga deltagare ett par gånger om året, kommunicera resultat och eventuellt vidta åtgärder. På det sättet kan behov fångas in och det skapas möjlighet att eventuellt ändra delar i arbetet.

  • Det finns behov av fler webbutbildningar. Under projektets gång har fler fått kunskap och förståelse i webbutbildningar, dels kring möjligheter med webbutbildningar dels i framtagningen av dessa. Deltagare, chefer och tjänstepersoner har flaggat för behovet av fler utbildningar, inklusive en yrkessvenskakurs. Projektledningen har en förhoppning att kommunerna ska i samverkansformer titta närmare på hur man tillsammans kan ta fram sådana utbildningar utifrån den kunskap och kompetens som finns i kommunerna. Till stöd har kommunerna projektets lärdomar och erfarenheter som finns samlade i en PDF samt tillgången till lärplattformen till december 2023.

Projektrapporter

I projektet har två rapporter tagits fram: en sammanfattning av slutrapporten till socialfonden samt Lärdomar och erfarenheter av webbutbildningar och en lärplattform. Här nedan kan du ladda ned rapporterna. Klicka på bilden för att ladda hem rapporten - eller på länken under respektive bild.

Akademi-Norr-Lärdomar-erfarenheter-2022-Utskrift
.pdf
Ladda ner PDF • 2.46MB
Akademi-Norr- sammanfattning slutrapport Välfärdsteknologi i omsorgen-Utskrift
.pdf
Ladda ner PDF • 2.81MB

Projekttid

Aug 2020 – dec 2022


Kontakta oss för mer information

Katarina Lindgren Cortés

Projektledare E-post: katarina.lindgren-cortes@akademinorr.se

Mobil: 070-3006169


Gudrun Viklund

Projektadministratör E-post: gudrun.viklund@akademinorr.se

Mobil: 070-6337816


Projektet medfinansierades av Europeiska socialfonden.


Comentários


bottom of page