Sök

Om projektet


Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden.


Syfte

Digitala verktyg och system används i allt större omfattning inom vård och omsorg. Detta ställer krav på personalen och deras kompetens att hantera den digitala tekniken. I projektet Välfärdsteknologi i omsorgen sätts omsorgspersonalens digitala kompetens i fokus. Syftet med projektet är att stärka personalens digitala kompetens och samtidigt öka deltagande organisationers förmåga att integrera ny teknik och digitala arbetssätt.


Målsättning

Projektets målsättning är:

1. Stärkt förmågan hos personal och synliggjort förutsättningar för att hantera digital teknik och digitala arbetssätt.

a. Omsorgspersonal har kompetensutvecklats i digitala verktyg.

b. En framtagen gemensam utbildningsstrategi för långsiktig digital kompetens som inkorporerat de horisontella principerna.


Målgrupper

Projektet riktar sig till personal inom äldreomsorg och personlig assistans (vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och paramedicinsk personal) och chefer i 12 inlandskommuner i Norrland.


Deltagande kommuner är: Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Sollefteå och Strömsund.


Aktiviteter

I projektet kommer omsorgspersonal få möjligheten att delta i webbaserade utbildningar som ska stärka deras digitala kompetens. Utbildningarna finns tillgängliga för personalen via en digital utbildningsplattform.


I projektet kommer också chefer och andra nyckelpersoner i kommunerna samlas för att ta fram en gemensam utbildningsstrategi för att stärka personalens digitala kompetens.


Projekttid

Aug 2020 – dec 2022


Kontakta oss för mer information

Katarina Lindgren Cortés

Projektledare E-post: katarina.lindgren-cortes@akademinorr.se

Mobil: 070-3006169


Gudrun Viklund

Projektadministratör E-post: gudrun.viklund@akademinorr.se

Mobil: 070-6337816


Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.