top of page

Välfärdsteknologi – vad är det?

Socialstyrelsen har definierat Välfärdsteknologi som ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”.


Inom omsorgen används olika typer av välfärdsteknik av både brukare, anhöriga och av personal. Trygghetslarm, tillsyn via kamera, GPS- larm och medicinpåminnare är exempel på välfärdsteknik som används inom omsorgen.


För att vi ska kunna dra nytta av den digitala tekniken behöver personal rätt kompetens. I projektet Välfärdsteknologi i omsorgen ska personal inom äldreomsorg och inom omsorg för personer med funktionsnedsättning få utbildning i digitala verktyg.
Comments


bottom of page