top of page

Rapportsläpp 19 juni: Arbetsmarknaden i norr kartlagdDen 19 juni släpper vi detaljerad statistik från vår omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Vi har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i företag och kommuner.


Rapporten bygger på en stor enkätundersökning från kommunal verksamhet, regioner och privata företag i 31 kommuner där vi kartlagt behoven av rekrytering och kompetensutveckling i norra Sverige.


Statistiken ger en detaljerad bild av förväntade anställningsbehov och identifierar viktiga områden för kompetensutveckling. Genom att förstå dessa behov kan vi stärka arbetsmarknaden och ekonomin i norra Sverige. Vi kommer även att presentera hur vi kan konkretisera kompetensförsörjningsarbetet med hjälp av insamlad data. 


Vi bjuder på lunch och fika, och det kommer finnas gott om möjligheter att nätverka och diskutera hur vi tillsammans driver utvecklingen framåt i norra Sverige.


För att göra denna kartläggning möjlig har vi på Akademi Norr samarbetat med Lapplands kommunalförbund och Skellefteå kommun. Rapporten, som är ett del i det arbete som stöds av Europeiska socialfonden, är resultatet av ett starkt engagemang från kommuner, företag och tjänstemän. Vi vill tacka alla som bidragit med tid och expertis.


Låt oss tillsammans utforska hur vi omsätter insikter till praktisk handling och stärker kompetensförsörjningen i regionen.


Vi ses där!

Martin Bergvall, förbundschef Akademi Norr


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page