top of page

7 nycklar för att yrkeshögskolan ska växa i norrAntalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan har fördubblats på tio år i hela riket. Även i norra Sverige har utbildningsformen tagit fart.  Ändå finns det mycket kvar att göra. Så här säger Magnus Wallerå, generaldirektör för MYH, om vad som krävs framåt.


Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) var på besök i Skellefteå med tre personer i samband med en konferens anordnad av kommunalförbundet Akademi Norr. Under dagen diskuterades hur yrkeshögskolan kan bidra till att möta kompetensbehoven i norra Sverige och vilka utmaningar de står inför.  


Positivt för norra Sverige

Många YH-utbildningar sträcker sig oftast inte längre än två år. Det möjliggör snabb utbildning av arbetskraft som kan bidra med kompetens till arbetsmarknaden. En stor del av studietiden ägnas åt praktik där studenterna förbereds inför kommande arbetsuppgifter. Programmen är dessutom utformade utifrån arbetsmarknadens behov, där 9 av 10 får jobb efter avslutad examen enligt siffror från MYH. Ytterligare en fördel som Magnus Wallerå, generaldirektör för MYH vill lyfta med YH-utbildningarna är att många kan ges på distans, vilket är positivt för personer i norra Sverige som inte vill eller kan flytta.

- Vilhelmina är ett bra exempel på en ort där det inte finns tillräckligt antal studenter för att starta upp en hel klass, men ändå en drivkraft för att studera vidare eller ändra riktning i livet. Att möjligheten finns att läsa på distans då är fantastisk. 


"För att få beviljat YH-utbildningar behöver du kunna bevisa att arbetsmarknaden har ett stort behov av just den kompetensen. Vårt hårda arbete med att kartlägga arbetsmarknadens behov har i sin tur lett till att våra kommuner i norra Sverige har kunnat lämna in ansökningar som är väl underbyggda med dagsaktuell statistik från näringslivet, säger Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr."

Arbetet fortsätter

YH-utbildningarna har blivit populära i norra Sverige under de senaste åren. 

- Vi har dels beviljat fler utbildningar uppe i norr och dels ser vi ett ökat intresse där fler söker sig till våra utbildningar.

Men yrkeshögskolan är långt ifrån färdiga med sitt arbete. Generaldirektören pekar bland annat på att det i framtiden kommer att krävas fler praktikplatser, så kallade LIA-platser. Yrkeshögskolans kapacitet kan bara växa om företagen engagerar sig i samma utsträckning. Därför understryker Magnus Wallerå vikten av ett fortsatt ökat samarbete med arbetslivet.

- Företagen måste förstå fördelen med att vara med och engagera sig, eftersom de har möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll.

Det är också viktigt att fler studenter tar examen från yrkeshögskolan. Här står MYH tillsammans med utbildningssamordnare inför utmaningen att stödja alla studenter för att säkerställa att de når ända in i mål. Dessutom behöver yrkeshögskolan öka sin synlighet för att fler ska få kännedom om deras utbildningar och utbud. 


Kompetenskartläggningen - en viktig del

På frågan om vad generaldirektören tror kan vara viktigt för yrkeshögskolan i norra Sverige svarar han:

- Det lokala arbetet med kompetenskartläggningen och att vi har en dialog med företagen är centralt, där de får berätta vad de efterfrågar och behöver.

De senaste åren har kommunalförbundet Akademi Norr arbetat med att undersöka arbetsmarknadens behov i norra Sverige för att ta reda på vilka utbildningar som skulle kunna vara aktuella.

- Här är, och kommer Akademi Norr att vara nyckeln. De har gjort ett otroligt jobb med att kartlägga den kompetens som norra Sverige är i behov av. Tack vare deras jobb finns det möjlighet till fler utbildningsstarter kommande terminer. 

Kartläggningen är också en viktig pusselbit till att fler utbildningar har beviljats i norra Sverige senaste åren. 

Martin Bergvall

– För att få beviljat YH-utbildningar behöver du kunna bevisa att arbetsmarknaden har ett stort behov av just den kompetensen. Vårt hårda arbete med att kartlägga arbetsmarknadens behov har i sin tur lett till att våra kommuner i norra Sverige har kunnat lämna in ansökningar som är väl underbyggda med dagsaktuell statistik från näringslivet, säger Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr.

Det här sättet att arbeta på är något de fortsätter med. 

– Vi har förbättrat vår kompetenskartläggning ytterligare och kommer med ny data om bara någon månad, så att vi kan söka och säkerställa ännu fler YH-utbildningar i norra Sverige framöver. YH är en viktig del i att kompetensförsörja norra Sverige och dess inland. 


Här är 7 viktiga nycklar för att YH ska fortsätta att växa i norra Sverige: 

1. Arbetslivets medverkan

Aktivt deltagande från arbetslivet är avgörande för att forma utbildningarna. Genom att företag är med och engagerar sig i ledningsgrupper kan de bidra med unik kunskap och säkerställa att utbildningarna förblir relevanta.

2. Fler behöver ta examen

De senaste åren har andelen som tagit examen från yrkeshögskolan minskat. MYH och utbildningssamordnare behöver nu gemensamt arbeta för att fler studenter ska slutföra sin utbildning. 

3. Behålla kvaliteten 

Det är viktigt att utbildningarna håller den kvalitet som efterfrågas ute i arbetslivet. Gör de inte det riskerar studenterna att inte få jobb. Därför är det viktigt att utbildningsanordnare och arbetslivet håller en dialog tillsammans för att upprätthålla den bästa kvaliteten. 

4. LIA-platser

En stor del av utbildningen består av praktik. I takt med att yrkeshögskolan växer behövs därför fler LIA platser.

5. Distansstudier

Möjligheten att studera på distans är en betydande fördel för invånare i norra Sverige som inte kan eller vill flytta för att studera.

6. Ökad kännedom 

Idag känner inte alla i norra Sverige till yrkeshögskolans utbildningar. En bredare spridning av information är avgörande för att öka kännedomen om utbildningarnas potential.

7. Kompetenskartläggningar 

Är viktiga i norra Sverige för att identifiera inom vilka områden det råder kompetensbrist och vilka utbildningar som kan vara aktuella för att möta behoven. 
Comments


bottom of page