top of page

Stort intresse för unik träff i SkellefteåFöreläsare, speed dating och workshop.

Det är några av aktiviteterna under konferensen "YH-nätverket i Norr" i Skellefteå 26 till 27 september.

Redan har 133 aktörer anmält sig – från 66 olika organisationer.

– Det här är en unik möjlighet att utöka ditt nätverk, bygga relationer och samarbeta med andra som står inför liknande utmaningar och möjligheter, säger Martin Bergvall, Akademi Norr. (Texten är uppdaterad med totala antalet anmälda deltagare och organisationer)


Syftet med dagarna är flera. En är att skapa en gemensam syn på hur aktörer som arbetar med kompetensförsörjning i norra Sverige tillsammans kan kartlägga kompetensbehov. En annan är att arbeta fram en plan för hur näringslivets samarbete med privata- och kommunala utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska se ut. Det sistnämnda är viktigt för att matcha behov, utbildningar och studerande med näringslivet för att stärka företagens möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens.


Kan påverka utformningen av utbildningarna

I skrivande stund har 133 aktörer anmält sig från 66 olika organisationer, varav 34 av dessa är utbildningsaktörer. Bakgrunden till konferensen återfinns i de utmaningar som norra Sverige står inför med stora industrietableringar och ökad efterfrågan på kompetent arbetskraft. Yrkeshögskolor erbjuder i sin tur utbildningar som är skräddarsydda för näringslivets behov.

– Genom att vara närvarande på konferensen kan du få insikt om hur man kan påverka utformningen av utbildningar för att säkerställa att de är relevanta och anpassade till de specifika kompetensbehoven som finns i våra kommuner och regioner, säger Martin Bergvall, Akademi Norr som anordnar dagarna tillsammans med Campus Skellefteå och Lapplands Lärcentra med Europeiska socialfonden som medfinansiär.


Intressanta föreläsare

På plats kommer flera talare att vara för att dela med sig av insikter och erfarenheter. Christer Bergkvist, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan kommer bland annat att ge en överblick över hur yrkeshögskolor kan vara katalysatorer för lokal utveckling. Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi och forskare på samhällsomvandlingar på Umeå universitet, ska ge sin syn på hur yrkeshögskolor och näringslivskontor kan forma framtidens arbetsmarknad och bidra till hållbar tillväxt. Helene Stensson, regional processledare för Teknikcollege i Göteborgsregionen, kommer att berätta mer om 13 kommuners samverkan. Där regionala kompetens- och branschråd tar ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning och samverkar kring utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och omställningsinsatser.


Träffas öga mot öga

Ett viktigt mål med konferensen är vidare att ge deltagarna chansen att bredda sina nätverk. En del i det är programpunkten speed dating där näringslivs- och tillväxtenheter får tillfälle att träffa yrkeshögskoleaktörer. Något som bland annat ger möjligheter att bygga relationer och samarbeten.

– För näringslivsenheten eller tillväxtenheten ger speed dating en möjlighet att ge direkt feedback om hur trender, teknik och krav påverkar arbetsgivarnas kompetensbehov. Något som hjälper utbildningsaktörerna att identifiera kompetensbehov och bristområden i näringslivet. Det kan i sin tur utveckla nya och befintliga utbildningar som fyller dessa gap och ökar chanserna för att studenterna blir eftertraktade på arbetsmarknaden.


Anmälan - Anmälan är nu stängd!

Program
Comments


bottom of page