top of page

Trygga medarbetare och säkrare vård – när den digitala kompetensen ökar


Digitala verktyg är något som används i alla led i arbetsprocessen och en förutsättning för att kunna utföra arbetet inom omsorgen på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Kunskapen kring tekniken varierar men nu finns möjlighet att öka den digitala kompetensen hos de medarbetare som behöver det.


Tack vare en lärplattform i de digitala verktyg som används i arbetet inom omsorgen kan de som behöver mer kunskap för att bemästra tekniken få hjälp med det. – Det här är utvecklande, skapar delaktighet, ökad patientsäkerhet och möjlighet att ge bättre vård, säger Jens Johansson.

Jens arbetar som boendehandledare på Lycksele kommun och är en av de medarbetare som varit delaktig i utformningen av utbildningen som är en del i projektet ”Välfärdsteknologi i omsorgen”.

– Det resulterade i en webbaserad enkel utbildning som medarbetarna kan genomföra om de önskar få mer kunskap i de digitala verktyg som används dagligen i arbetet inom omsorgen. Vi har testat utbildningen på en referensgrupp och responsen har varit positiv, framförallt för att det skapar en trygghet hos medarbetarna, säger Jens.


På vilket sätt skapar det trygghet?

– När de har fått lära sig kommandon i de digitala verktygen som används innebär det att hanteringen av tekniken inte blir en så stor börda i det dagliga arbetet. Kunskapen bidrar till att arbetet kan utföras på ett mer säkert och effektivt sätt, vilket ger en trygghet hos medarbetarna, säger Jens.


Smidigt och tillgängligt

Ted Jönsson arbetar som samordnande undersköterska och personlig assistent på Strömsunds kommun och även han har redan sett den goda effekten av lärplattformen.

– En del medarbetare nästan räds av att starta en dator men efter att ha tagit del av utbildningen uttryckt att det nu känns enkelt och smidigt att navigera sig fram i de digitala verktyg som används i arbetet, säger Ted.

Utbildningen är på grundläggande nivå med fokus på att bemästra de kommandon i Microsoft och Teams som dagligen används i arbetet. Utbildningen har anpassats för att lyfta de områden som omsorgspersonal arbetar inom och den utförs digitalt med möjlighet att pausa, gå tillbaka och göra om hur många gånger du vill.

– Det innebär en tillgänglighet och smidighet eftersom medarbetarna är fria att ta del av kunskapen när de passar dem. Det går dessutom att skräddarsy utbildningen efter användarens behov så det går hela tiden bygga vidare på lärplattformen, säger Ted.


Ökat självförtroende

En positiv dominoeffekt är att brukarna kan få handledning och guidning i digitala verktyg av personalen. Nu under pandemiåret har det varit av stor betydelse att lära sig hantera Teams för att kunna utföra arbetet, något som även sprider sig vidare till liknande program för brukarna att ha kontakt med anhöriga

– Det har inneburit att öppna upp nya dörrar till att sprida kunskap vidare och vara stöttande, vilket är stärkande och ökar självförtroendet hos personalen. Det ökar även patientsäkerheten vid till exempel dokumentation och rapportering. Medarbetarna har fått kunskap kring verktyg för att kunna hantera sociala berättelser vilket bidrar till att brukaren blir mer självständig. Så alla är vinnare i det här, säger Jens.


3 ord om vad ökad digital kompetens bidrar till, enligt Jens:

  • Utvecklande

  • Skapar delaktighet

  • Ökad patientsäkerhet och bättre vård.

3 ord om vad ökad digital kompetens bidrar till, enligt Ted:

  • Tillgänglighet

  • Smidighet

  • Underlättar arbetet

Se en kort film om projektet Välfärdsteknologi i omsorgen


Om projektet: ”Välfärdsteknologi inom omsorgen”

Välfärdsteknologi i omsorgen finansieras av Europeiska socialfonden. Målet är att öka och stärka omsorgspersonalens digitala kompetens för att lättare hantera de verktyg som används dagligen i arbetet. Medarbetarna har tillgång till webbaserade utbildningar via en digital plattform. Projektet pågår mellan 2020 och 2022.


Comments


bottom of page