top of page

UtbildningarI projektet har omsorgspersonal haft möjlighet att delta i olika webbaserade utbildningar för att stärka sin digitala kompetens.


Alla utbildningar finns tillgängliga via en digital lärplattform. Lärplattformen är en slags digital skolmiljö där medarbetaren, genom att skapa ett användarkonto, får tillgång till olika webbutbildningar.


Utbildningar

Följande utbildningar finns tillgängliga på lärplattformen för omsorgspersonal. Utbildningarna finns tillgängliga fram till december 2023.


Grundläggande datoranvändning

Utbildningen går igenom grunderna i Windows och Microsoft 365 (Word, Outlook och Teams).


Webblänk till utbildningen: https://e-learn.se/AkadNorr/DatorHantering/#/


Social dokumentation

Utbildningen ger medarbetaren en förståelse över varför, vad och hur en ska dokumentera. Utbildningen består av fem kapitel (om social dokumentation, lagarna, genomförandeplan, social journal och dokumentation enligt HSL).


Webblänk till utbildningen: https://e-learn.se/AkadNorr/SocDoc-final/#/


Säkrare hantering

I utbildningen får medarbetare kunskap i vad personuppgifter är, dataskyddsförordningen och hur information om brukare ska hanteras på ett säkert sätt. Den lyfter också hur en arbetar säkrare med digitala verktyg och minskar risk för incidenter och säkerhetsintrång. Utbildningen avslutas med vikten av att rapportera händelser och hantera incidenter.Nära vård

I utbildningen får medarbetare ökad förståelse för vad nära- och personcentrerad vård innebär. Utbildningen lyfter vikten av att involvera individer för att hitta rätt lösning, samverka med andra för individen och utveckla arbetssätt utifrån individens behov.Kontakt

Har du frågor gällande lärplattformen eller utbildningarna är du välkommen att kontakta oss på Akademi Norr.Comentários


bottom of page