Search

Utbildningar
Lärplattform

I projektet har omsorgspersonal möjlighet att delta i olika webbaserade utbildningar som ska stärka digital kompetens. Utbildningarna finns tillgängliga via en digital lärplattform. Lärplattformen är en slags digital skolmiljö där medarbetaren, genom att skapa ett användarkonto, får tillgång till olika webbaserade utbildningar.


Utbildningar

Följande utbildningar finns tillgängliga på lärplattformen för omsorgspersonalen.


Digitalisering av vård och omsorg

Utbildningen är grundläggande och lyfter vad digitalisering av vård och omsorg handlar om och vad det betyder för medarbetare och brukare. Utbildningen och dess material är framtaget av projektet Digga Halland.


Grundläggande datoranvändning

Utbildningen går igenom grunderna i Windows och Microsoft 365 (Word, Outlook och Teams).


Projektet kommer löpande arbeta med att ta fram fler utbildningar under perioden 2021-2022.