top of page
PD_230601_9104.jpg
AKADEMI NORR - EN DÖRR IN

​För utbildningsaktörer inom högre utbildning fungerar vi som en dörr in till kontakt med de 12 kommuner som ingår i Akademi Norr. Vi har kontakter till beslutsfattare inom politiken, kommunledning och till tjänstemän på HR, lärcentra och näringslivskontor.​

METODER OCH ARBETSSÄTT

Vi samarbetar med olika aktörer inom utbildning, näringsliv och kommun för att öka utbildningsnivån i våra kommuner. Vi jobbar med kartläggningar, sammanställer kompetensbehov, samverkar och initierar nya utbildningar efter företagens behov. 

AKADEMI NORR romb.png

KARTLÄGGNINGAR OCH ENKÄTER

Akademi Norr workshop om kartläggningar
SAMVERKANSMODELLER

Vi jobbar för att ta fram nya länsöverskridande samverkansmodeller för kompetensförsörjning för kommuner och näringsliv i norra Sverige, genom att:

  1. Jobba med nya, smartare sätt att samla in och kartlägga kompetensbehov

  2. Klustra kompetensbehov

  3. Göra prioriteringar av kompetensbehov

  4. Ta fram utbildningar som matchar arbetslivets kompetensbehov

LYCKAD MODELL

I en arbetsmodell som vi har tagit fram, och genomfört i stor skala med 29 kommuner under 2021-2022, jobbade vi med kompetensbehov inom yrkeshögskola.

Resultat:
5 av 13 utbildningsansökningar (38%) beviljades, vilket är högre än rikssnittet

som är 30%.

LADDA NER VÅR RAPPORT:
Att matcha arbetslivets kompetensbehov och skapa YH-utbildningar​

bottom of page