top of page

Ansökningar för nya Yh-utbildningar inlämnadeUtbildningar beviljas i januari 2023

Den 14 juni lämnades ansökningar om nya yrkeshögskoleutbildningar in till MYH - Myndigheten för yrkeshögskola. Nu följer en gransknings- och urvalsprocess där myndigheten bedömer vilka ansökningar som bäst svarar mot arbetslivets efterfrågan och som har störst förankring hos näringslivets arbetsgivare. I januari nästa år tillkännages vilka utbildningar och utbildningsanordnare som blivit beviljade statligt stöd och hur många utbildningsstarter som respektive utbildning kommer att ha. Hur många utbildningar som beviljas regleras av tilldelningen av statsbidrag.


12 YH-utbildningsansökningar initierade av projektet

I projektet Koordinerad Kraftsamling YH har Akademi Norr, Lapplands Lärcentrum och Campus Skellefteå samverkat med kommuner i Norrbotten och Västerbotten för att gemensamt gå in med nya ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar.

Dessa ansökningar ska motsvara rekryteringsbehoven av yrkesroller som en kartläggning inom offentlig sektor och privat sektor genererat under hösten 2021.

Utbildningens namn, längd

Utbildningsanordnare

Account manager/B2B-säljare, 400 YH-p

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Arbetsledare Vård & Omsorg, 300 YH-p

Lernia Utbildning

Bygglovshandläggare, 300 YH-p

Lernia Utbildning

Byggproduktionsledare - ROT, 430 YH-p

KYH Yrkeshögskola

Elkonstruktör, 400 YH-p

TUC Yrkeshögskola

Fastighetsförvaltare, 500 YH-p

YrkesAkademin YH

Food & Beverage Manager, 300 YH-p

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Internationell Svetsspecialist, 240 YH-p

Lernia Utbildning

Kvalificerad Inköpare, 400 YH-p

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Offentlig Upphandlare, 400 YH-p

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Platschef - Hållbar produktion, 240 YH-p

KYH Yrkeshögskola

Specialistundersköterska Palliativ vård,

200 YH-p

MedLearn

Övriga ansökningar som lämnats in till MYH från kommunala Yrkeshögskoleanordnare inom Västerbotten och Norrbotten redovisas inte här.


Yrkeshögskola - eftergymnasial utbildningsform

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform där utbildningarna är lite kortare än traditionell högskola, ofta ett till två år långa och ger direkt yrkeskompetens för en specifik yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).

Utbildningsformen lämpar sig väl för människor som vill yrkesväxla och för arbetsgivare som vill kompetensutveckla befintlig personal. Utbildningarna ska svara mot arbetslivets behov av aktuell yrkeskompetens och drivs i samverkan med företag och arbetsgivare. Representanter från arbetslivet medverkar aktivt i ledningsgrupp, som föreläsare, medverkar i projekt och erbjuder LIA-platser.


Regeringen pekar ut YH som en viktig utbildningsform då den ger goda resultat, 9 av 10 av de examinerade är i jobb inom ett år efter utbildning, och 52 procent jobbar hos den arbetsgivare som man har gjort LIA-praktik hos.


Bildtext: Poängsystemen mellan yrkeshögskola och högskola skiljer sig åt. Ett års studier på heltid motsvarar 200 YH-poäng inom Yrkeshögskolan. Källa:YrkesAkademin.se

Comentarios


bottom of page