top of page

DN Debatt: Akademi Norr om kommunernas utmaningarEn grundläggande stötesten för att möta de utmaningar som invånarna i norra Sveriges inland står inför är tillgången till eftergymnasial utbildning. Denna centrala fråga lyfts fram av kommunalråden Isak Utsi, Arjeplog, Roland Sjögren, Lycksele, Susanne Hansson, Strömsund och Johan Andersson, Sollefteå i en ledarartikel i Dagens Nyheter.


I en nyligen publicerad debattartikel i Dagens Nyheter framför kommunalråden från norra Sveriges inland sin oro över regionens framtid. De diskuterar utmaningar såsom befolkningsminskning, avtagande ekonomi och centralisering av högre utbildning.


De skriver bland annat att bara 8 kommuner i Sveriges fyra nordligaste län har ökat invånarantalet sedan 1950. I de 12 kommuner som ingår i Akademi Norr har befolkningen istället minskat till hälften – under samma period som övriga landet har ökat sitt invånarantal med 47 procent. Samtidigt har intäkterna och antalet arbetstillfällen sjunkit. Likaså utbildningsnivån, där högre utbildning koncentrerats till ett fåtal städer i norra Sverige, vilket inte gynnat inlandet.


Här kan du läsa hela ledarartikeln i DN Debatt. Vad gör Akademi Norr åt saken?

Denna utveckling bygger på en nysatsning som började 2020 och har fortsatt att växa och utvecklas under åren.


Efter att ha belyst de nuvarande utmaningarna i norra Sverige, är det viktigt att också framhäva Akademi Norrs pågående och utvidgade insatser. Sedan 2020 har Akademi Norr, i samarbete med Lapplands kommunalförbund och andra viktiga aktörer, arbetat för att öka tillgängligheten till utbildning i regionen. Denna gemensamma satsning, som stöds av Europeiska socialfonden under 2023-2024, syftar till att starta nya utbildningsprogram, möjliggöra distansstudier och lokala praktikplatser, samt att öka samarbetet mellan yrkeshögskolor och näringsliv för att lösa kompetensbristen.


Genom denna samverkan bygger vi kapacitet i glesbygden, vilket är avgörande för att stärka både utbildningsmöjligheter och lokala arbetsmarknader. Dessa initiativ är en del av Akademi Norrs större engagemang för att förbättra utbildning och arbetsmarknad i norra Norrland.

Som svar på dessa utmaningar har Akademi Norr under 2023 vidtagit flera viktiga steg. Dessa insatser speglar vårt engagemang för att förbättra både utbildning och arbetsmarknad i regionen:


Som svar på dessa utmaningar har Akademi Norr under 2023 vidtagit flera viktiga steg. Dessa insatser speglar vår engagemang för att förbättra både utbildning och arbetsmarknad i regionen:


  1. Utvecklingen av en gemensam kompetenskartläggningsmodell.

  2. Lansering av nya utbildningsprogram inom kritiska områden som fastighetsförvaltning och vård.

  3. Framsteg inom digital utbildningsplattform, vilket bidrar till utbildningsförbättringar.

  4. Samarbeten och seminarier för att förbättra förutsättningar för sjuksköterskestudenter.

  5. Instiftandet av "Vårdens VFU-stjärna" för att belöna framstående VFU-insatser.

Dessa insatser speglar Akademi Norrs engagemang för att förbättra utbildning och arbetsmarknad i inlandet. Läs mer på Akademi Norrs webbplats eller läs mer om projektet på vår webb.

Commenti


bottom of page